herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza nr 102/32/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu na 2010 rok 2009-09-22 10:35
Zarządzenie Burmistrza nr 101/32/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-09-22 10:28
Zarządzenie Burmistrza nr 100/32/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-09-22 10:26
Zarządzenie Burmistrza Dębna nr 99/31/2009 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2009-09-01 11:25
Zarządzenie Nr 98/31/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2009-08-28 12:16
Zarządzenie Nr 95/30/2009 Burmistrza Dębna Burmistrza Dębna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009. 2009-08-18 12:03
Zarządzenie Nr 94/30/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-08-28 11:55
Zarządzenie nr 92/30 /2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2009-08-19 14:29
Zarządzenie nr 90/29/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2009-08-19 14:25
Zarządzenie nr 89/29/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 82/27/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku dotyczącego wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2009-08-19 14:21
Zarządzenie nr 88/29/2009 z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. 2009-08-19 14:18