herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zarządzenie Nr 95/30/2009 Burmistrza Dębna Burmistrza Dębna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.


Zarządzenie Nr 95/30/2009

Burmistrza Dębna

z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/2003 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych:

Zadanie nr 1 Cykliczne imprezy interdyscyplinarne z zakresu

  • Organizacja obozu szkoleniowego z zakresu ruchu drogowego, szkodliwość środków odurzających dla dzieci i młodzieży

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 1 500,00zł

Zadanie nr 2 Rozwój sportu kwalifikowanego Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 13 000,00zł

Zadanie nr 3 Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez:

  • Organizacja zawodów w brydżu sportowym

  • udział zespołów sportowych z terenu Gminy Dębno w rozgrywkach ligowych

Pula środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie wynosi: 5 000,00zł

§2

Treści ogłoszenia i regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Jarmuszka-Izak 18-08-2009 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 18-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2009 12:03