Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27.09.2021 r. Monika Gubała 2021-09-20 07:26:00
rejestr zawiadomień o zgromadzeniach publicznych Anna Szymczyk 2021-09-20 07:12:10
rejestr zawiadomień o zgromadzeniach publicznych Anna Szymczyk 2021-09-20 07:11:47
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego Renata Jarmuszka-Izak 2021-09-17 13:26:13
ZARZĄDZENIE NR 122/35/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-09-17 11:58:33
rejestr zawiadomień o zgromadzeniach publicznych Anna Szymczyk 2021-09-17 06:57:06
obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej EF Cychry o mocy do 200 MW Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:56:23
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej EF Cychry o mocy do 200 MW Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:56:03
zawiadomienie GNiOŚ.6220.7.2020.KT o wszczęciu postępowania i podjętych czynnościach Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:55:55
Umorzenie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 30/2 i 30/3 obręb Krześnica, gmina Dębno Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:54:12
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.33.2020- farma fotowoltaiczna dz. 221 i 225 Krześnica Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:47:39
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.32.2020 - farma fotowoltaiczna dz. 406 Krześnica Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:45:36
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.31.2020 - farma fotowoltaiczna dz. 176 Krześnica Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:42:57
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.30.2020- farma fotowoltaiczna dz. 15/7 Krześnica Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:40:29
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.29.2020 - farma fotowoltaiczna dz. 11 Krześnica Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:39:40
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.30.2020- farma fotowoltaiczna dz. 15/7 Krześnica Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:38:28
zawiadomienie o udostępnieniu akt przed wydaniem decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.29.2020 - farma fotowoltaiczna dz. 11 Krześnica Katarzyna Trybel 2021-09-16 14:36:12
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.26.2020.KT zmieniającej decyzję znak GNiOŚ.6220.9.2018.KT z dnia 26.10.2018r. dla przedsięwzięcia pod nowym tytułem: "budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Farma Fotowoltaiczna Dębno o mocy do 20 MW na dz. nr 115/1 obr. Oborzany, gmina Dębno" Katarzyna Trybel 2021-09-16 13:51:44
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.26.2020.KT zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.9.2018.KT z dnia 26.10.2018r. dla przedsięwzięcia pod nowym tytułem: "budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Farma Fotowoltaiczna Dębno o mocy do 20 MW na dz. nr 115/1 obr. Oborzany, gmina Dębno" Katarzyna Trybel 2021-09-16 13:48:33
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.26.2020.KT zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak GNiOŚ.6220.9.2018.KT z dnia 26.10.2018r. dla przedsięwzięcia pod nowym tytułem: "budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych Farma Fotowoltaiczna Dębno o mocy do 20 MW na dz. nr 115/1 obr. Oborzany, gmina Dębno" Katarzyna Trybel 2021-09-16 13:47:20
rejestr zawiadomień o zgromadzeniach publicznych Anna Szymczyk 2021-09-16 08:55:28
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Uczniowski Ludowy Zespół Sportowy Pomorzanin Renata Jarmuszka-Izak 2021-09-16 07:16:59
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Uczniowski Ludowy Zespół Sportowy Pomorzanin Renata Jarmuszka-Izak 2021-09-16 07:15:14
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty - Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego Renata Jarmuszka-Izak 2021-09-16 07:11:26
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GNiOŚ.6220.35.2020.KT dla przedsięwzięcia: rozbudowa hali produkcyjnej wraz zapleczem socjalnym Zakładu produkcji kebabu zlokalizowanego w Dębnie przy ul. Władysława Jagiełły 3 w Dębnie na dz. ew. nr 497 obręb Dębno 4 Katarzyna Trybel 2021-09-15 11:34:10
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej znak GNiOŚ.6220.35.2020.KT Katarzyna Trybel 2021-09-15 11:31:53
Decyzja środowiskowa GNiOŚ.6220.35.2020.KT - rozbudowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym Zakładu produkcji kebabu zlokalizowanego w Dębnie przy ul. Władysława Jagiełły 3 w Dębnie na dz. ew. nr 497 obręb Dębno 4 Katarzyna Trybel 2021-09-15 11:27:53
Zarzadzenie Nr 128/36/2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Mirosław Turów 2021-09-14 13:42:39
Zarzadzenie Nr 127/36/2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Mirosław Turów 2021-09-14 13:38:55
Zarzadzenie Nr 127/36/2021 z dnia 07.09.2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Mirosław Turów 2021-09-14 13:36:19
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie (3 przejścia dla pieszych) Iza Kubiak-Mazepa 2021-09-14 13:35:31
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie (3 przejścia dla pieszych) - dokument usunięty Iza Kubiak-Mazepa 2021-09-14 13:34:15
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze skrzyżowania ul. Kościuszki i Konopnickiej w Dębnie (3 przejścia dla pieszych) - dokument usunięty Iza Kubiak-Mazepa 2021-09-14 13:33:46
ZARZĄDZENIE NR 120/35/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - dokument usunięty Mirosław Turów 2021-09-14 13:29:42
ZARZĄDZENIE NR 126/36/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/28/2016 w sprawie ustalenia opłat za pozaustawowe korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Mirosław Turów 2021-09-14 13:29:36
Iza Kubiak-Mazepa 2021-09-14 13:29:12
ZARZĄDZENIE NR 122/35/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-09-14 13:18:27
ZARZĄDZENIE NR 121/35/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-09-14 13:11:00
ZARZĄDZENIE NR 119/35/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-09-14 13:06:12
ZARZĄDZENIE NR 120/35/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Mirosław Turów 2021-09-14 13:05:39