herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Emilia Jenda 2019-01-23 14:14:25
Dane statystyczne Gminy Dębno Emilia Jenda 2019-01-23 13:44:23
Sołtysi Anna Szymczyk 2019-01-23 07:53:19
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROAWDZANIE ŚCIEKÓW- GMINA DĘBNO Anna Szymczyk 2019-01-23 07:08:16
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROAWDZANIE ŚCIEKÓW- GMINA DĘBNO Anna Szymczyk 2019-01-23 07:07:24
Wyniku naboru na stanowisko SEKRETARZA GMINY Marzena Jarocka 2019-01-22 12:23:19
ZARZA?DZENIE NR 8/3/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie okres?lenia termino?w przeprowadzenia poste?powania rekrutacyjnego oraz poste?powania uzupełniaja?cego, w tym termino?w składania dokumento?w, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szko?ł podstawowych, prowadzonych przez Gmine? De?bno Anna Szymczyk 2019-01-22 11:38:45
ZARZA?DZENIE NR 7/3/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie okres?lenia termino?w przeprowadzenia poste?powania rekrutacyjnego oraz poste?powania uzupełniaja?cego, w tym termino?w składania dokumento?w, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gmine? De?bno Anna Szymczyk 2019-01-22 11:38:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu I sesji Emilia Jenda 2019-01-22 11:27:01
I sesja w dniu 22.11.2018r. Emilia Jenda 2019-01-22 11:26:15
IV sesja Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 25.01.2019 r. Emilia Jenda 2019-01-22 11:25:11
Komisja wspólna - 25.01.2019 r. Emilia Jenda 2019-01-22 11:22:50
ZARZĄDZENIE NR 5/2/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia drugiej osoby upoważnionej do wykonywania wobec Burmistrza Dębna czynności z zakresu prawa pracy Anna Szymczyk 2019-01-22 08:24:33
Składy obwodowych komisji wyborczych Anna Stańczak 2019-01-21 15:04:38
I pisemny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki nr 45/50 położonej w Dębnie, obręb 7 Katarzyna Trybel 2019-01-21 13:59:51
Wyniki naboru na stanowisko d/s kultury i sportu Marzena Jarocka 2019-01-21 09:00:26
Wyniki naboru na stanowisko Kierownika OKiS Marzena Jarocka 2019-01-21 08:59:28
ZARZĄDZENIE NR 5/2/2019 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia drugiej osoby upoważnionej do wykonywania wobec Burmistrza Dębna czynności z zakresu prawa pracy Anna Szymczyk 2019-01-18 10:27:09
ZARZA?DZENIE NR 4/1/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno na 2019 rok Anna Szymczyk 2019-01-18 08:10:15
ZARZA?DZENIE NR 2/1/2019 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budz?etu Gminy De?bno oraz planu finansowego zadan? z zakresu administracji rza?dowej i innych zadan? zleconych ustawami na rok 2019. Anna Szymczyk 2019-01-18 08:09:42
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Dębnie z dnia 17 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Dębnie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. Anna Szymczyk 2019-01-17 13:05:12
Kalendarz polowań KŁ DZIK 26.01.2019r. Katarzyna Trybel 2019-01-17 08:24:59
protokół z wyników głosowania do Dębnowskiej Rady Seniorów 16.01.2019r. Anna Szymczyk 2019-01-16 16:48:05
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2019 Adam Szyszka 2019-01-16 09:41:38
Budżet 2019 Adam Szyszka 2019-01-16 09:41:17
UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy De?bno na lata 2019-2023 Adam Szyszka 2019-01-16 09:40:16
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025 Adam Szyszka 2019-01-16 09:39:26
Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego z dn. 7.01.2019 r. Emilia Jenda 2019-01-16 08:41:30
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie myśliborskim w 2019 Anna Szymczyk 2019-01-15 12:40:13
Zbigniew Kędzior - radny Rady Miejskiej Anna Szymczyk 2019-01-15 12:33:05
Sołtysi Anna Szymczyk 2019-01-14 14:50:55
Obwieszczenie Burmistrza Dębna dot. Projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2019 Katarzyna Trybel 2019-01-14 10:17:05
2019 Katarzyna Trybel 2019-01-14 10:11:40
Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2019 z dnia 11.01.2019 r. Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:43:42
- dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:39:49
- dokument usunięty Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:38:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na rok 2019 z dnia 09.01.2019 r. Sylwia Pelczarska 2019-01-11 10:37:39
Kalendarz polowań KŁ CIETRZEW 19_26.01.2019r. Katarzyna Trybel 2019-01-11 08:56:42
Mirosław Napieracz - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:59:24
Wojciech Czepułkowski - Radny Rady Miejskiej Emilia Jenda 2019-01-10 14:58:45