Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr zapytań Radnych kadencja 2018-2023 Monika Gubała 2022-07-06 09:28:34
Rejestr wniosków Radnych Monika Gubała 2022-07-06 09:27:45
Odpowiedź na zapytanie Nr 320-321p. A. Krawiec Monika Gubała 2022-07-06 09:26:27
Odpowiedź na zapytanie Nr 320-321p. A. Krawiec Monika Gubała 2022-07-06 09:24:21
Zapytanie ofertowe dostawa kruszywa drobnego naturalnego płukanego pochodzenia rzecznego w ilości 450 ton. Renata Jarmuszka-Izak 2022-07-04 16:11:52
Dostawa kruszywa drobnego naturalnego płukanego pochodzenia rzecznego w ilości 450 ton. Renata Jarmuszka-Izak 2022-07-04 16:02:55
Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku - zadanie pn. "Poznajemy naszą małą Ojczyznę - Pomorze Zachodnie" Renata Jarmuszka-Izak 2022-07-04 15:58:22
Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku - zadanie pn. "Poznajemy naszą małą Ojczyznę - Pomorze Zachodnie" Renata Jarmuszka-Izak 2022-07-04 15:55:15
Stowarzyszenie Maraton Dębno zadanie pn. "Spływ kajakowy rzeką Myślą" Renata Jarmuszka-Izak 2022-07-04 13:00:32
Stowarzyszenie Maraton Dębno zadanie pn. "Spływ kajakowy rzeką Myślą" Renata Jarmuszka-Izak 2022-07-04 12:57:39
ZARZĄDZENIE NR 99/26/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym Mirosław Turów 2022-07-01 12:19:04
Ogłoszenie Burmistrza Dębna z dnia 30 czerwca 2022 roku o I i II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Katarzyna Trybel 2022-07-01 12:16:57
Wydanie decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.25.2021.KT - Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę dwóch istniejących budynków inwentarskich, budowę budynku gospodarczo - magazynowego, budowę budynku socjalnego dla pracowników, rozbudowę z przebudową budynku administracyjnego o część służącą bioasekuracji przeciw ASF, budowę silosów paszowych i ciągów transportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 200/3 obręb Cychry gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-07-01 11:30:02
zawiadomienie stron o wydaniu decyzji środowiskowej GNiOŚ.6220.25.2021.KT Katarzyna Trybel 2022-07-01 11:27:22
Decyzja środowiskowa GNiOŚ.6220.25.2021.KT - Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę dwóch istniejących budynków inwentarskich, budowę budynku gospodarczo - magazynowego, budowę budynku socjalnego dla pracowników, rozbudowę z przebudową budynku administracyjnego o część służącą bioasekuracji przeciw ASF, budowę silosów paszowych i ciągów transportowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 200/3 obręb Cychry gmina Dębno Katarzyna Trybel 2022-07-01 11:25:01
Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetragowym Magdalena Daćko-Dawidowicz 2022-07-01 10:50:29
ZARZĄDZENIE NR 98/26/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Dębnie Mirosław Turów 2022-07-01 09:11:31
ZARZĄDZENIE NR 97/26/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2022 rok oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok Mirosław Turów 2022-07-01 09:09:59
ZARZĄDZENIE NR 96/26/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2022 rok Mirosław Turów 2022-07-01 09:01:56
Rejestr uchwał Rady Miejskiej Dębna Monika Gubała 2022-07-01 08:06:07
Petycja mieszkańca Dębna z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie montażu progu zwalniającego, przycięcia koron drzew na cmentarzu komunalnym oraz montażu oświetlenia świątecznego w ciągu ul. Grunwaldzkiej Mirosław Turów 2022-06-30 14:39:58
Petycje w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Dębna w rejonie ulicy Chojeńskiej i Kosynierów. Mirosław Turów 2022-06-30 14:35:47
Petycje w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego m. Dębna w rejonie ulicy Chojeńskiej i Kosynierów. Mirosław Turów 2022-06-30 14:31:56
Petycja mieszkanców Dębna w sprawie budowy nowej linii oświetleniowej oraz naprawę ijuż stnijących. Mirosław Turów 2022-06-30 14:29:46
Drugie zawiadomienie o zbyciu pojazdu Agnieszka Ludynia 2022-06-30 13:24:48
zawiadomienie o zbyciu pojazdu Agnieszka Ludynia 2022-06-30 13:23:48
Tomasz Jarema 2022-06-30 12:05:18
Tomasz Jarema 2022-06-30 12:02:47
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Tomasz Jarema 2022-06-30 10:12:28
Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" zadanie pn: "Półkolonie letnie 2022" Renata Jarmuszka-Izak 2022-06-29 14:26:35
odpowiedź na wniosek do zapytania ofertowego Agnieszka Ludynia 2022-06-28 12:28:25
- dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2022-06-28 12:24:33
- dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2022-06-28 12:24:21
Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28.11.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chabrowej i Hołdowniczej w mieście Dębno Monika Gubała 2022-06-28 09:02:47
UCHWAŁA NR IX/78/2019 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Monika Gubała 2022-06-28 08:58:35
Uchwała NR LVIII/441/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Sołtysa Sołectwa Oborzany. Monika Gubała 2022-06-28 08:17:33
Uchwała NR LVIII/440/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:16:40
Uchwała NR LVIII/439/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:15:55
Uchwała NR LVIII/438/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańca Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:15:14
Uchwała NR LVIII/437/2022 Rady Miejskiej Dębna z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkankę Dębna. Monika Gubała 2022-06-28 08:14:32