herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 10:20:47
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 10:20:17
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 10:13:37
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 10:13:30
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 10:13:20
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 10:13:08
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 10:10:17
Zapytanie ofertowe na wykonanie boiska sportowego w Warnicach o wymiarach "ORLIKA" i nawierzchni ziemnej - trawiastej Agnieszka Ludynia 2017-07-21 09:19:33
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 09:13:43
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy Agnieszka Ludynia 2017-07-21 09:13:01
Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno Tomasz Jarema 2017-07-21 08:30:02
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno Tomasz Jarema 2017-07-21 08:25:49
Stowarzyszenie Salezjanów Współpracownków i Salezjanek Wspólpracownic Prowincji św. Wojciecha Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-20 13:42:39
Stowarzyszenie Salezjanów Współpracownków i Salezjanek Wspólpracownic Prowincji św. Wojciecha Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-20 13:40:17
Stowarzyszenie Salezjanów Współpracownków i Salezjanek Wspólpracownic Prowincji św. Wojciecha Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-20 13:39:51
Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 - 2023 Emilia Jenda 2017-07-20 08:59:36
Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 - 2023 Anna Stańczak 2017-07-19 15:12:49
Zarządzenie nr 71/21/2017 burmistrza Dębna z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy..." Emilia Jenda 2017-07-19 14:24:19
Lipiec Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-19 12:07:10
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dębno w sprawie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 - 2023 Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-19 12:06:23
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dębno w sprawie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 - 2023 Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-19 12:05:54
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-19 12:03:47
Konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" Renata Jarmuszka-Izak 2017-07-19 12:03:15
Zapytanie ofertowe na wykonanie boiska sportowego w Warnicach o wymiarach "ORLIKA" i nawierzchni ziemnej - trawiastej Agnieszka Ludynia 2017-07-18 14:02:27
Zapytanie ofertowe na wykonanie boiska sportowego w Warnicach o wymiarach "ORLIKA" i nawierzchni ziemnej - trawiastej - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2017-07-18 14:00:59
Zapytanie ofertowe na wykonanie boiska sportowego w Warnicach o wymiarach "ORLIKA" i nawierzchni ziemnej - trawiastej - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2017-07-18 13:59:43
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-07-18 12:59:25
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-07-18 12:59:00
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-07-18 09:51:54
Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie - odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 Agnieszka Ludynia 2017-07-18 09:51:28
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:36:27
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:36:09
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:29:19
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:28:34
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:28:18
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:28:03
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:27:57
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:27:51
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:27:45
Budowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Akacjowej w Dębnie. Agnieszka Ludynia 2017-07-17 15:27:38