Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miejską uchwał ratowniczych w związku ze stanem kryzysowym dotyczącym stosowania zabezpieczeń przeciw covid19. Mirosław Turów 2022-01-17 15:21:23
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 20.01.2022 r. Monika Gubała 2022-01-17 14:05:38
Uchwała NR XLVII/348/2021 Rady Miejskiej Dębna z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia nowych inwestycji od podatku od nieruchomości Monika Gubała 2022-01-17 09:09:34
Komisja Oświaty i Spraw Publicznych w dniu 18.01.2022 r. Monika Gubała 2022-01-14 13:49:49
ZARZĄDZENIE NR 8/2/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Mirosław Turów 2022-01-14 12:48:34
Zarzadzenie Nr 197/52/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2021 r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Mirosław Turów 2022-01-14 09:52:17
Wniosek w sprawie udostępnienbia wydanych decyzji środowiskowych dla budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z odpowiedzią. Mirosław Turów 2022-01-14 09:17:28
Wniosek w sprawie udostępnienbia wydanych decyzji środowiskowych dla budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z odpowiedzią. Mirosław Turów 2022-01-14 08:48:30
Plan zamówień publicznych 2022 Agnieszka Ludynia 2022-01-13 08:23:42
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ?Półkolonie zimowe 2022y?. Renata Jarmuszka-Izak 2022-01-12 15:04:04
Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" zadanie pn: "Półkolonie zimowe 2022" Renata Jarmuszka-Izak 2022-01-12 14:51:21
Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" zadanie pn: "Półkolonie zimowe 2022" - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2022-01-12 14:50:59
Ognisko Wychowawcze "Nasz Dom" zadanie pn: "Półkolonie zimowe 2022" - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2022-01-12 14:50:10
Plan zamówień publicznych 2022 Agnieszka Ludynia 2022-01-12 13:37:25
Komisja Rewizyjna w dniu 20.01.2022 r. Monika Gubała 2022-01-12 11:41:50
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2022, ogłoszenie z dnia 03.12.2021r. nr PiR.524.1.2022.RJI Renata Jarmuszka-Izak 2022-01-12 11:29:46
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Anna Szymczyk 2022-01-12 10:24:59
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Anna Szymczyk 2022-01-12 10:24:04
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO - dokument usunięty Anna Szymczyk 2022-01-12 10:22:48
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO Anna Szymczyk 2022-01-12 10:22:38
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO - dokument usunięty Anna Szymczyk 2022-01-12 10:20:30
rok 2022 Anna Szymczyk 2022-01-12 10:19:05
Plan zamówień publicznych 2021 - aktualizacja 1 Agnieszka Ludynia 2022-01-12 07:56:27
Plan zamówień publicznych 2021 - aktualizacja 1 Agnieszka Ludynia 2022-01-12 07:22:49
Plan zamówień publicznych 2022 Agnieszka Ludynia 2022-01-11 15:10:32
Plan zamówień publicznych na 2022 rok - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2022-01-11 15:09:34
Plan zamówień publicznych na 2022 rok - dokument usunięty Agnieszka Ludynia 2022-01-11 15:09:00
Obwieszczenie Burmistrza Dębna ws. kalendarza polowań zbiorowych Koła Łowieckiego 54 NEMROD na rok 2022 Katarzyna Trybel 2022-01-11 14:39:18
Zarzadzenie Nr 197/52/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2021 r. oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Mirosław Turów 2022-01-11 14:02:10
ZARZĄDZENIE NR 199/52/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. Mirosław Turów 2022-01-11 13:34:28
Zarządzenie Nr 202/53/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -30. Mirosław Turów 2022-01-11 13:31:46
ZARZĄDZENIE Nr 198/52/2021 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Dębno, Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz jednostek obsługiwanych Mirosław Turów 2022-01-11 13:25:21
Odpowiedź na zapytanie Nr 299-300 p. R. Wojciechowski Monika Gubała 2022-01-11 13:21:42
Mirosław Turów 2022-01-11 13:20:52
Mirosław Turów 2022-01-11 13:20:24
ZARZĄDZENIE NR 4/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Mirosław Turów 2022-01-11 12:58:32
ZARZĄDZENIE NR 7/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36 na 2022rok. Mirosław Turów 2022-01-11 12:57:54
ZARZĄDZENIE NR 6/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie przy ul. Mickiewicza 36 na 2022 rok. Mirosław Turów 2022-01-11 12:56:30
ZARZĄDZENIE NR 5/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin z zakresu zdrowia publicznego. Mirosław Turów 2022-01-11 12:54:56
ZARZĄDZENIE NR 4/1/2022 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania: "Przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii" Mirosław Turów 2022-01-11 12:24:07