herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zarządzenie nr 92/30 /2009 z dnia 12 sierpnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 92/30/2009
BURMISTRZA
DĘBNA
z dnia 12 sierpnia 2009 r.
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.
 
 
Na podstawie art. 35 ust, 1 i 2 i art. .37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U . Nr 261 poz. 2603 z 2004 r / oraz Uchwały nr XXXI/200/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 r w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata z póżn. zm. zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Przeznaczam do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości lokalowe wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
Sprzedaż nieruchomości poprzedzona będzie wywieszeniem na okres 3 tygodni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska UM w Dębnie.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 19-08-2009 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2009 14:29