Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XI/71/2011 w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032"


Uchwała Nr XI / 71 / 2011
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 29 czerwca 2011 roku

 

w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Dz.U.Nr 23, poz.220 z 2002r., Dz.U.Nr 62, poz.558 z 2002r., Dz.U.
Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U.Nr 214, poz.1806 z 2002r., Dz.U.Nr 80, poz.717 z 2003r., Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2004r., Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r., Dz.U.Nr 116, poz. 1203
z 2004r., Dz.U.Nr 214, poz. 1806, poz. 1806 z 2004r., Dz.U.Nr 172, poz. 1441, z 2005r., Dz.U.Nr 17, poz. 128
z 2006r., Dz.U.Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Dz.U.Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Dz.U.Nr 48, poz. 327 z 2007r., Dz.U.Nr 138, poz. 974 z 2007r., Dz.U.Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Dz.U.Nr 180, poz. 1111 z 2008r., z 2008r.,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, z 2010r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, z 2010r.
Nr 28, poz. 146, z 2010r. Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230) oraz art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (J.t.: Dz.U. z 2008r., Nr 25, poz. 150; zm. Dz.U. z 2008r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r., Nr 19, poz. 100, Nr 100, Nr 20, poz. 106, nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664,
z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018
i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011r., Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322)
uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

W marcu 2010 roku Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, zgodnie z uchwałą Nr 39/2010. Program ten podtrzymuje cele przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” . Program nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej w tym również na gminy. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także integralną częścią planów gmin, powiatów i województw.

Dla realizacji tego celu został opracowany Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032”.

Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje miedzy innymi cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz ujmuje tezy wynikające z programu krajowego w odniesieniu do zagadnień gospodarowania materiałami zawierającymi azbest na terenie Gminy Dębno. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację. Program spełnia także funkcję promocyjną oraz informacyjną, realizowaną na terenie Gminy Dębno. Biorąc powyższe pod uwagę oraz konieczność wdrożenia programu do realizacji zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 01-07-2011 13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 27-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 01-07-2011 13:29