Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół 47 / 2023 Komisji Rewizyjnej z dnia 04.12.2023 r. Monika Gubała 2023-12-05 15:15:37
LXXVIII sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 8 grudnia 2023 r. - nadzwyczajna (projekty uchwał) Monika Gubała 2023-12-05 14:58:56
LXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Dębna w dniu 08.12.2023 r. Monika Gubała 2023-12-05 14:51:57
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Publicznych oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów w dniu 08.12.2023 r. godz. 10.00. Monika Gubała 2023-12-05 14:49:37
Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Publicznych, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 08.12.2023 r. Monika Gubała 2023-12-05 14:46:49
Obwieszczenie Burmistrza Dębna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta Dębna Tomasz Jarema 2023-12-05 07:58:13
Plan zamówień publicznych 2023 Agnieszka Ludynia 2023-12-04 12:53:13
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno Anna Pawlicka 2023-12-04 09:30:07
Zapytanie ofertowe znak: GPiK.7013.34.2023.AT pn.: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie Adam Trzciński 2023-12-01 13:32:01
Zapytanie ofertowe znak: GPiK.7013.34.2023.AT pn.: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie Adam Trzciński 2023-12-01 13:31:18
Zapytanie ofertowe znak: GPiK.7013.34.2023.AT pn.: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie Adam Trzciński 2023-12-01 13:29:43
ZARZĄDZENIE NR 147/36/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany zapisów w zarzadzeniu Burmistrza Dębna Nr 175/48/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. Mirosław Turów 2023-12-01 08:42:14
ZARZĄDZENIE NR 146/36/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci wodociągowej w ul. Dargomyskiej w Dębnie. Mirosław Turów 2023-12-01 08:40:38
ZARZĄDZENIE NR 145/36/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przekazania do eksploatacji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie z siedzibą ul. Droga Zielona 1 kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków w m. Krześnica etap II Mirosław Turów 2023-12-01 08:38:48
Uchwała NR XXVII/233/2020 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności Monika Gubała 2023-12-01 08:34:34
Uchwała Nr XII/107/2019 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności Monika Gubała 2023-12-01 08:30:51
ZARZĄDZENIE NR 144/36/2023 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych w budynku Przychodni Zdrowia w Dębnie przy ul. Kościuszki 17 będących w zasobach Gminy Dębno a zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Dębnie. Mirosław Turów 2023-12-01 08:23:26
UCHWAŁA NR XLVII/318/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Monika Gubała 2023-12-01 08:19:59
UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Monika Gubała 2023-12-01 08:16:53
UCHWAŁA NR XLV/355/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności Monika Gubała 2023-12-01 08:13:46
Uchwała Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Monika Gubała 2023-12-01 08:11:15
LXIII/481/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Monika Gubała 2023-12-01 08:09:34
Uchwała Nr XXIV/157/2008 w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/164/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.; zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Monika Gubała 2023-11-30 14:55:14
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Monika Gubała 2023-11-30 14:53:10
Uchwała NR LXXVII/595/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Dębno lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz ustalenia zasad i kryteriów ich wynajmowania. Monika Gubała 2023-11-30 13:58:27
Uchwała NR LXXVII/594/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla miasta i gminy Dębno" Monika Gubała 2023-11-30 13:57:43
Uchwała NR LXXVII/594/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla miasta i gminy Dębno" Monika Gubała 2023-11-30 13:57:15
Uchwała NR LXXVII/593/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXXIII/552/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Monika Gubała 2023-11-30 13:55:34
Uchwała NR LXXVII/592/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębno?. Monika Gubała 2023-11-30 13:54:52
Uchwała NR LXXVII/591/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. Monika Gubała 2023-11-30 13:54:15
Uchwała NR LXXVII/590/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Dębno jest organem prowadzącym. Monika Gubała 2023-11-30 13:53:31
Uchwała NR LXXVII/589/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Monika Gubała 2023-11-30 13:52:40
Uchwała NR LXXVII/588/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Dębno do wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028. Monika Gubała 2023-11-30 13:51:55
Uchwała NR LXXVII/587/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Dębno dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Monika Gubała 2023-11-30 13:50:48
Uchwała NR LXXVII/586/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032. Monika Gubała 2023-11-30 13:50:07
Uchwała NR LXXVII/585/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. Monika Gubała 2023-11-30 13:49:24
Uchwała NR LXXVII/584/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Monika Gubała 2023-11-30 13:48:38
Sesja LXXVII Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. Monika Gubała 2023-11-30 13:47:21
Odpowiedź na zapytanie Nr 456-457 p. K. Lenartowicz Monika Gubała 2023-11-30 13:45:41
Odpowiedź na zapytanie Nr 456-457 p. K. Lenartowicz Monika Gubała 2023-11-30 13:45:14