Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIX/143/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zajęcia stanowiska, w związku z zamiarem zniesienia Sądu Rejonowego w Myśliborzu. 2012-02-13 12:42
dokument NR XIX/142/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 2011-12-29 15:09
dokument NR XIX/ 141 /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2012 roku. 2011-12-29 15:07
dokument NR XIX/ 140 /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-12-29 15:06
dokument NR XIX/ 139 /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-12-29 14:31
dokument NR XIX/ 138 /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. 2011-12-29 14:28
dokument Uchwała Nr XVIII/137/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwie Mostno na terenie gminy Dębno. 2011-12-28 09:13
dokument Uchwała Nr XVIII/136/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców sołectwa Mostno na działalność Sołtysa. 2011-12-28 09:12
dokument NR XVIII/ 133 /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie : udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie w 2011 roku. 2011-12-29 15:13
dokument NR XVIII/ 132 /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-12-29 15:12
dokument NR XVIII/ 131 /2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021. 2011-12-29 15:11
dokument Uchwała Nr XVIII/135/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27. czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno. 2012-03-01 13:42
dokument Uchwała Nr XVII/128/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piłsudskiego. 2011-12-06 09:53
dokument Uchwała Nr XVII/127/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz, gmina Dębno. 2012-03-01 13:51
dokument UCHWAŁA NR XVII/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krześnica w gminie Dębno 2011-12-02 09:32
dokument Uchwała Nr XVII/125/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno. 2011-12-21 09:16
dokument Uchwała Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/64/2003 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 2023-12-01 08:11
dokument Uchwała Nr XVII/123/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 2012-03-01 13:54
dokument Nr XVII/122/2011 w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012 rok 2011-12-02 12:51
dokument UCHWAŁA NR XVII/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia nowych inwestycji z podatku od nieruchomości 2011-12-01 15:26
dokument Uchwała Nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny . 2011-12-21 09:15
dokument NR XVII/ 118 /2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-12-05 13:43
dokument NR XVII/119/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-12-05 13:37
dokument Uchwała Nr XVI/117/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Józefa Polakowskiego na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 2011-11-02 15:01
dokument XVI/114/2011 w sprawie nadania nazw dla nowych ulic w mieście Dębno. 2011-12-22 09:25
dokument XVI/113/2011 w sprawie nadania nazw dla nowych ulic w mieście Dębno. 2011-12-22 09:24
dokument XVI/112/2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189-obręb Barnówko, gmina Dębno 2011-12-22 09:23
dokument Uchwała Nr XVI/110/2011 w sprawie: przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012 2011-11-03 08:24
dokument UCHWAŁA NR XVI/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie opłaty targowej. 2011-11-04 09:34
dokument XVI/108/2011 w sprawie: podatku od środków transportowych. 2011-11-02 14:35
dokument XVI/107/2011 w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012. 2011-11-29 13:36
dokument Uchwała Nr XVI/106/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2011-11-30 08:21
dokument Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu. 2011-11-02 14:27
dokument Nr XV/102/2011 w sprawie: zawiadomienia o odrzuceniu skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dębnie 2011-10-04 11:23
dokument UchwałaNR XV/101/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej RadyMiejskiej w Dębnie, powołania tej Rady i nadania jej statutu. 2011-11-29 14:05
dokument Nr XV/100/2011 w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno 2011-11-24 07:04
dokument Nr XV/99/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2011-10-04 11:18
dokument NR XV/98/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-10-05 11:29
dokument NR XV/97/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-10-05 11:27
dokument NR XIV/96/2011 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2011 roku 2011-09-07 09:31
dokument UCHWAŁA NR XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31. sierpnia 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości. 2011-09-05 10:54
dokument UchwałaNR XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i doSenatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-12-22 09:20
dokument Uchwała Nr XIV/93/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 2011-08-31 16:00
dokument Nr XIV/92/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-09-05 11:18
dokument Nr XIV/91/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-09-05 11:15
dokument NR XIV/90/2011 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości 2011-12-22 09:21
dokument NR XIV/89/2011 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie w 2011 roku 2011-09-07 09:29
dokument NR XIV/88/2011 w sprawie: zmian w uchwale NR III/10/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2010 roku 2011-09-07 09:29
dokument NR XIV/87/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-09-07 09:27
dokument NR XIV/86/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-09-07 09:26
dokument XIII/85/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały LIII/ 388/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 31 marca 2010r. dotyczącej zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Warnice nalata 2010-2015" 2011-08-24 09:56
dokument XIII/84/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały LX/436/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 9 sierpnia 2010r dotyczącej przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Mostno na lata 2010-2015" 2011-08-24 09:55
dokument XII/83/2011 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-07-27 15:08
dokument XII/82/2011 z dnia 26 lipca 2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-07-27 15:06
dokument XII/81/2011 z dnia 26 lipca 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z obiektów użyteczności publicznej pod nazwą skatepark. 2011-09-27 14:43
dokument XII/80/2011 z dnia 26 lipca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2011 z dnia 27.06.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno 2011-12-22 09:19
dokument XI/79/2011 w sprawie zmiany składów Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2011-06-28 08:51
dokument XI/78/2011 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydacie na ławnika Sądu Rejonowego dla Rady Miejskiej. 2011-06-28 08:54
dokument XI/77/2011 w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Myśliborzu 2011-06-28 08:55
dokument nr XI/76/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za dodatkową usługę świadczoną przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dębno. 2011-07-04 10:37
dokument XI/75/2011 w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Dębno 2011-07-01 13:27
dokument XI/74/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dębno 2011-07-01 13:28
dokument XI/73/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-07-01 13:23
dokument XI/72/2011 w sprawie: nadania nazw dla nowych ulic w północnej części miasta Dębna 2011-07-01 13:22
dokument XI/71/2011 w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dębno na lata 2011-2032" 2011-07-01 13:29
dokument XI/69/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-06-30 10:25
dokument XI/70/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-06-30 10:14
dokument XI/68/2011 absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-06-30 10:10
dokument XI/67/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2010 rok 2011-06-30 10:06
dokument Nr X/66/2011 w sprawie wyrażenia wstępnej woli na podjęcie działań prowadzących do komercjalizacji Szpitala Powiatowego w Dębnie. 2011-06-01 07:30
dokument Nr X/65/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych 2011-06-01 12:00
dokument Uchwała Nr X/64/2011 z dnia 26. maja 2011r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Dębnie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębnie. 2011-05-27 08:50
dokument Nr X/63/2011w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-06-01 07:32
dokument Nr X/62/2011 w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Sarbinowie imienia Marii Konopnickiej 2011-06-06 12:21
dokument Nr X/61/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości 2011-06-01 11:44
dokument Nr X/60/2011 w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2011-06-01 11:58
dokument Nr X/59/2011 w sprawie: określenia wysokości dotacji dla Województwa Zachodniopomorskiego 2011-06-01 11:55
dokument Nr X/58/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-06-01 12:01
dokument Nr X/57/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-06-01 11:50
dokument IX/55/2011 w sprawie: określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno 2011-09-06 14:02
dokument Nr IX/54/2011 w sprawie: zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-06-27 09:29
dokument Nr IX/53/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-06-14 10:06
dokument Nr IX/52/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-06-14 09:49
dokument VIII/51/2011 w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dębnie. 2011-04-05 15:35
dokument nr VIII/50/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy I Armii na działalność Burmistrza Dębna w sprawie opieszałości załatwiania ich wniosku. 2011-04-05 15:34
dokument nr VIII/49/2011 w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2011-04-05 15:33
dokument Nr VIII/48/2011 w sprawie: wyrażenia stanowiska Rady w przedmiocie uruchomienia przy ul. Włościańskiej 2, na działkach o nr 485/58, 485/75 i 485/76 w m.Dębno, punktu do zbierania i przeładunku odpadów oraz instalacji do odzysku tworzyw sztucznych 2011-04-13 13:20
dokument Nr VIII/47/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-04-13 13:22
dokument Nr VIII/46/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myśliborskiego 2011-04-15 10:34
dokument NR VIII/45/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o użytkowanie nieruchomości 2011-04-15 10:33
dokument Nr VIII/45/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości 2011-04-15 10:31
dokument Nr VIII/43/2011w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2011-04-21 10:42
dokument Nr VIII/42/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok 2011-04-21 10:40
dokument Nr VIII/41/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-04-21 10:38
dokument nr VIII/40/2011 w sprawie wstąpienia pani Krystyny Zioły na miejsce radnego Rady Miejskiej w Dębnie pana Wojciecha Czepułkowskiego, którego mandat wygasł. 2011-04-05 15:32
dokument VII/39/2011 z dnia 15 marca 2011r. stanowisko w sprawie zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów z terenu Gminy Dębno. 2011-03-23 08:00
dokument Nr V/38/2011 w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr IV/16/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2011. 2011-03-01 08:36
dokument Nr V/37/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 189 - obręb Barnówko, gmina Dębno 2011-03-17 12:25
dokument Nr V/36/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2011-03-17 13:03
dokument Nr V/35/2011 w sprawie ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 2011-03-02 06:56
dokument Nr V/34/2011 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2011-03-02 06:57
dokument UchwałaNR V/32/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Siewnej - ogrody działkowe, miasta Dębno 2023-10-27 10:01
dokument Nr V/33/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Dębnie, Pana Wojciecha Czepułkowskiego. 2011-03-02 06:55
dokument Nr V/31/2011 w sprawie : nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2011-03-01 08:34
dokument Nr V/30/2011 w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-03-01 08:33
dokument Nr V/29/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021 2011-03-01 08:32
dokument NR V/28/2011 w sprawie: wyboru delegata do Związku Miast Polskich 2011-03-02 10:36
dokument Nr V/27/2011 w sprawie: wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-03-02 10:35
dokument Nr IV/26/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2011-03-17 12:24
dokument IV/25/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr II/8/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna. 2011-01-31 16:17
dokument IV/24/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Walkowiaka właściciela Zakładu Pogrzebowego ul.Droga Zielona 3/1 w Dębnie na działalność Burmistrza Dębna w sprawie odmowy ustawienia reklam na terenach cmentarzy komunalnych. 2011-01-31 16:17
dokument Nr IV/23/2011 w sprawie: nadania nazw dla nowych ulic w północnej części miasta Dębna 2011-03-17 12:22
dokument Nr IV/22/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kolonie Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz, gmina Dębno 2011-03-17 12:20
dokument IV/20/2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2011 rok. 2011-02-01 15:48
dokument IV/19/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2011 rok. 2011-02-01 15:46
dokument IV/18/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2011 rok. 2011-02-01 15:46
dokument NR IV/17/2011 w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi w sołectwach na terenie gminy Dębno 2011-01-31 16:13
dokument Nr IV/16/2011w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2011 2011-03-02 07:05
dokument Nr IV/15/2011 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2011-2021. 2011-03-02 07:01