herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 117/46/2011 Burmistrza Dębna z dnia 31.10.2011 r. w sprawie wniesienia aportem na rzecz Dębowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie nieruchomości zabudowanej określonej działką nr 946/2 o pow. 0,0145 ha, położonej w Dębnie, obręb 5, przy ul. Mickiewicza 8. 2011-11-03 13:25
Zarządzenie nr 116/46/2011r. Burmistrza Dębna z dnia 31.10.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-11-03 13:20
Zarządzenie nr 115/46/2011 Burmistrza Dębna z dnia 31.10.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 2011-11-03 13:16
Zarządzenie NR 114/46/2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: zmiana budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok. 2011-11-08 14:32
ZARZĄDZENIE NR 112/46/2011 Burmistrza Dębna z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębnie. 2011-11-29 08:51
Zarządzenie Nr 113/46/2011 z dnia 31 października 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-11-08 14:29
Zarządzenie Nr 111/46/2011 Burmistrza Dębna z dnia 31 października 2011r.w sprawie: uzupełnienia listy niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych funkcjonujących na terenie gminy Dębno, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2012r. 2011-11-02 10:57
Zarządzenie Nr 110/45/2011 Burmistrza Dębna z dnia 21.10.2011r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 607/4 o pow. 0,400 ha położonej w obrębie Oborzany Gmina Dębno wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2011-10-25 12:17
Zarządzenie Nr 109/44/2011 Burmistrza Dębna z dnia 06.10.2011r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości. 2011-10-25 12:13
Zarządzenie Nr 108/43/2011 Burmistrza Dębna w w sprawie: ustalenia listy niepublicznych przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych funkcjonujących na terenie gminy Dębno, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2012r. 2011-10-28 08:28