Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 110/45/2011 Burmistrza Dębna z dnia 21.10.2011r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 607/4 o pow. 0,400 ha położonej w obrębie Oborzany Gmina Dębno wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

ZARZĄDZENIE NR 110/45/2011

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 21 października 2011 roku

 

  

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 607/4 o pow. 0,400 ha położonej w obrębie Oborzany Gmina Dębno wchodzącej w skład  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

 

             Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tekst jedn. z 2007 roku, Dz. U. Nr 231, poz. 1700, z 2008r. Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, nr 98 poz. 817, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz. U. Nr  48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/  oraz § 3 ust. 1 i 2 lit „j” uchwały nr XXXI/200/2008r. Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2008 roku w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony   z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1

Wnioskuję o nieodpłatne przejęcie w mienie komunalne nieruchomości położonej we wsi Oborzany, Gmina Dębno oznaczonej według ewidencji gruntów działką nr 607/4 o pow. 0,0400 ha. Działka zabudowana jest częścią świetlicy wiejskiej.

 Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 dla działki 607/4 brak jest szczegółowych zapisów o jej przeznaczeniu. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rys. 1.13 do Studium działka nr 607/4 położona jest w na obszarze oznaczonym symbolem: MN i zapisem: tereny zabudowy jednorodzinnej. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizację zabudowy m.in. usługi kultury i oświaty.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębnie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 25-10-2011 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 21-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 25-10-2011 12:17