Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I pisemny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustawienie pojemników na odzież używaną

BURMISTRZ DĘBNA

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony

na 3 letnią dzierżawę terenu przeznaczonego pod ustawienie

pojemników na odzież używaną

 

 1. obręb Barnówko, gm. Dębno

- część działki nr 572/50 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00030289/5

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 2. obręb Bogusław, gm. Dębno

- część działki nr 117 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu  jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/0004225/6

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. obręb Cychry,  gm. Dębno    

- część działki nr 408/2 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00040142/6

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. obręb Oborzany, gm. Dębno     

- część działki nr 562 o powierzchni 1 m2, dla której brak Księgi Wieczystej

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5. obręb Dolsk, gm. Dębno    

- część działki nr 428 o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00045985/2

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6. obręb Różańsko , gm. Dębno    

- część działki  nr 781/2  o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00037879/7

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

7. obręb Sarbinowo, gm. Dębno    

- część działki  nr 287/2  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00041148/5

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

8. obręb Smolnica, gm. Dębno    

- część działki  nr 372/15  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00034091/8

   Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9. obręb Dargomyśl,  gm. Dębno    

- część działki  nr 570/4  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00022008/3

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/302/2013 z dn. 2012.06.27 pod zieleń urządzoną.

10. obręb Grzymiradz,  gm. Dębno

- część działki  nr 222  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00045987/6

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz  zatwierdzonym uchwałą nr XVII/127/2011 z dn. 2011.11.30 pod tereny usług sportu i rekreacji.

11. obręb Krześnica,   gm. Dębno    

- część działki  nr 359  o powierzchni 1 m2,  dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00040141/9

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krześnica zatwierdzonym uchwałą nr XVI/126/2011 z dn. 2011.11.30 pod nieuciążliwe usługi dla ludności.

12. obręb Ostrowiec,   gm. Dębno    

- część działki nr 20/4  o powierzchni 1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00027468/0

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrowiec zatwierdzonym uchwałą nr LVII/411/2002 z dn. 2002.09.12 pod parkingi.

 

  1. W/w tereny przeznaczone są pod ustawienie pojemników na odzież używaną.
  2. Okres dzierżawy: trzy lata
  3. Stawka wywoławcza czynszu  10,00 zł/ m 2 miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT
  4. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca
  5. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS z poprzedniego roku.
  6. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości

Oferta powinna zawierać :

    - imię i nazwisko

    - datę sporządzenia oferty 

    - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu

    - propozycję  stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu

   - podanie miejscowości i numer działki  na której ma być ustawiony pojemniki na odzież  używaną,   

    - podpis

Oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg –pojemnik” należy złożyć w terminie do 03.02.2016 r w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 830

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30, 00 zł, (słownie złotych: trzydzieści ) które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie lub  wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001 do dnia do dnia 03.02.2016r. do godz 8 30

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu .

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy  przez osobę , która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg odbędzie sie  w dniu 03.02.2016 r o godz. 930

w sali posiedzeń UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 21-01-2016 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 21-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2016 11:40