Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I pisemny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki nr 45/41 położonej w Dębnie, obręb 7.

BURMISTRZ DĘBNA

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na 3 letnią dzierżawę działki nr 45/41 położonej w Dębnie, obręb 7

 

Dębno obręb 7

-   działka nr 45/41 o powierzchni 5845 m2  położona  jest w południowo- zachodniej części miasta, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr SZ1M/00038989/8– dojazd od ulicy Dargomyskiej

 

Stawka  wywoławcza czynszu wynosi – 850,00 zł (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt) miesięcznie plus podatek VAT

 

Teren będący przedmiotem dzierżawy przeznaczony jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej, miasta Dębna (Uchwała nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dn. 30.12.2005r)  pod  zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane , składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu działalność usługową.

Podstawą do prowadzenia działalności jest uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu  zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego.

Czas trwania dzierżawy 3 lata 

Oferta powinna zawierać :

    - imię i nazwisko

    - datę sporządzenia oferty 

    - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu 

    - propozycję  stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu 

    - podpis

Oferty w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Przetarg –Dargomyska” należy złożyć w terminie do 21.05.2013 r w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 900

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium .

Zaoferowana stawka czynszu będzie waloryzowana rocznie  o wskaźnik wzrostu cen i usług podany GUS z poprzedniego roku oraz naliczany będzie podatek VAT.

 

     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250,00 zł, (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego  w Dębnielub  wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001  do dnia 21.05. 2013 r  do godz 9 00

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu .

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy  przez osobę , która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2013 r o godz. 1000

w sali posiedzeń UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 02-05-2013 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 02-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-05-2013 09:35