Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Planowania i Rozwoju (PiR)

WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU (PiR)

Kierownik Wydziału: Izabela Kubiak - Mazepa

Do podstawowego zakresu działania wydziału należy:

 1. prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania pozabudżetowej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju gminy,
 2. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji oraz stworzenie bazy danych dotyczących programów europejskich przeznaczonych na rozwój społeczny i gospodarczy gminy,
 3. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy na współfinansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy,
 4. monitoring i aktualizacja planu rozwoju lokalnego oraz planu rewitalizacji gminy Dębno,
 5. monitoring i aktualizacja strategii rozwoju gminy,
 6. sporządzanie wniosków inwestycyjnych i społecznych do funduszy pozabudżetowych i ich rozliczanie,
 7. współudział w powstawaniu projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy w zakresie wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej
 8. obsługa spraw związanych z uczestnictwem gminy w związkach, fundacjach i stowarzyszeniach,
 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją wspólnych inwestycji i programów w ramach porozumień i umów partnerskich,
 10. przygotowywanie wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w wymaganym okresie funkcjonowania projektu,
 11. bieżącego monitorowania realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
 12. utrzymywanie kontaktów z mediami w zakresie realizacji i promocji projektów. 

Inspektor ds. promocji i informacji:

 1. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych przez zarządzanie nośnikami informacyjnymi tj. strona internetowa Gminy Dębno,  Biuletyn Informacji Publicznej, media społecznościowe.
 2. promocja działalności samorządu oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań i wydarzeń.
 3. wykonywanie zadań dotyczących promocji działalności samorządu Gminy Dębno w zakresie realizacji biuletynu Merkuriusz Dębnowski.
 4. współudział i organizowanie wydarzeń dla mieszkańców.
 5. kreatywne kształtowanie wizerunku Gminy.
 6. Monitoring realizacji strategii rozwoju gminy oraz udział w jej tworzeniu
  i wdrożeniu.
 7. przygotowywanie, kompletowanie i aplikowanie wniosków o środki pomocowe z UE oraz programów krajowych.  

Inspektor ds. zarządzania projektami:

 1. przygotowywanie, kompletowanie i aplikowanie wniosków o środki pomocowe z UE oraz programów krajowych.  
 2. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem, sprawozdawczością oraz monitoringiem projektów realizowanych przez Wydział PIR.
 3. współpraca w zakresie tworzenia partnerstw na potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych z dotacji pochodzących ze środków krajowych oraz UE.
 4. monitoring realizacji strategii rozwoju gminy oraz udział w jej tworzeniu i wdrożeniu.
 5. koordynacja i realizacja działań z zakresu współpracy samorządu Gminy Dębno z NGO w ramach pożytku publicznego.
 6. koordynacja i realizacja działań z zakresu Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 22-10-2004 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 04-05-2022 12:03