Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC ) i Biuro Dowodów Oosbistych i Ewidencji Ludności

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:  Maria Zając

Zastępca  Kierownika USC:  Joanna Janczyszyn

 Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

   1. 1)       prowadzenie rejestracji stanu cywilnego, wydawanie decyzji administracyjnych, załatwianie spraw konsularnych związanych z działalnością USC, współpraca z sądami i innymi organami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, a w szczególności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

   a)       prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły w okręgu działania USC,

   b)       prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

   c)       przyjmowanie oświadczeń woli o:

   -          wstąpieniu w związek małżeński,

   -          uznaniu dziecka,

   -          nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

   -          powrocie po rozwodzie do poprzednio noszonego nazwiska,

   d)       aktualizowanie przechowywanych ksiąg przez wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, zawiadomień i wypisów aktów nadsyłanych przez inne USC oraz oświadczeń woli osób zainteresowanych,

   e)       przechowywanie przez okres 100 lat ksiąg prowadzonych przez USC,

   2)       Wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń:

   a)       odpisów zupełnych i skróconych z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,

   b)       o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej,

   c)       stwierdzających, że obywatel polski lub cudzoziemiec nie posiadający żadnego obywatelstwa, posiada zdolność prawną do dokonania czynności stanowiącej podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą.

   3)       Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

   a)       odtworzenia lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

   b)       sprostowania błędu pisarskiego,

   c)       uzupełnienia treści aktu stanu cywilnego,

   d)       wpisywania do krajowej księgi stanu cywilnego aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzonego za granicą,

   e)       zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk mieszkańców miasta i gminy;

   f)        jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów z państw Unii Europejskiej w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

   4)       Wykonywanie zadań określonych w ustawie o orderach i odznaczeniach, a w szczególności występowanie z wnioskiem o nadanie medali "za długoletnie pożycie małżeńskie".

    

    

   W ZAKRESIE EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH:

   1)     udzielanie i cofanie decyzji na prowadzenie zbiórek publicznych, zgromadzeń publicznych, imprez masowych organizowanych na terenie gminy,

   2)     współpraca z instytucjami i organami wojskowymi w sprawach przestrzegania obowiązku meldunkowego,

   3)     prowadzenie spraw związanych z repatriacją Polaków,

   4)     realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

   a)  prowadzenie bazy ewidencji ludności oraz jej aktualizacja w oparciu o Akta Stanu Cywilnego,

   b)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,

   c)  prowadzenie ewidencji i spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terenie gminy,

   d)  przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów potwierdzających tożsamość,

   e)  tworzenie rejestrów wydanych dowodów osobistych,

   5)     prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

   6)     wydawanie zaświadczeń w oparciu o dokumenty z teczek osobowych,

    

    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 11-05-2004 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 15-01-2024 08:38