Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OKiS)

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU (OKiS)

 

Kierownik Wydziału Ewa Świderska

 1. W ZAKRESIE OŚWIATY:

  1. opracowywanie wniosków w sprawie lokalizacji, tworzenia, przekształcania i likwidacji i placówek oświatowych,
  2. sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
  3. koordynowanie i kontrola działalności dyrektorów, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, oraz prowadzenie akt osobowych dyrektorów w/w placówek,
  4. przygotowanie i obsługa kancelaryjna konkursów na dyrektorów podległych jednostek oświatowych,
  5. współdziałanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty, doradcami metodycznymi Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w sprawie nadzoru nad pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli,
  6. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie zadań poradni w placówkach oświatowych,
  7. współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy, Placówką Wielofunkcyjną i Ligą Obrony Kraju,
  8. udzielanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wytycznych w sprawie zasad realizacji planów i wydatków budżetowych,
  9. koordynowanie prac i nadzór merytoryczny nad Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół, w tym prowadzenie akt osobowych dyrektora jednostki,
  10. nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży,
  11. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Dębno,
  12. prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji.

  2. W ZAKRESIE KULTURY:

  1) współdziałanie z instytucjami oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury oraz tworzenia i realizacji długofalowych planów rozwoju kultury w gminie,

  2) współdziałanie ze Społeczną Radą Programową ds. Kultury i Sportu,

  3) prowadzenie spraw finansowych, rozliczanie środków budżetowych przeznaczonych na działalność kulturalną sołectw,

  4) opracowywanie budżetu w zakresie utrzymania świetlic wiejskich oraz koordynowanie ich remontów oraz pozostałych spraw związanych z ich funkcjonowaniem,

  5) opiniowanie projektów statutów gminnych instytucji kultury,

  6) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

  7) wykonywanie zadań organizatora w odniesieniu do gminnych instytucji kultury (Dębnowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna wraz z filiami),

  8) koordynacja działań instytucji kultury oraz stowarzyszeń w zakresie organizacji imprez,

  9) podejmowanie działań promujących kulturę, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych

  10) współdziałanie przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt o zasięgu gminnym,

  11) obsługa spraw związanych z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich,

  12) obsługa kontaktów zagranicznych i krajowych, obsługa delegacji,

  13) opracowywanie banku danych statystycznych w zakresie instytucji i organizacji pozarządowych,

  14) koordynacja działalności pożytku publicznego,

  15) prowadzenie spraw banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Dębno oraz współpracujących z Gmina,

  3. W ZAKRESIE SPORTU i REKREACJI:

  1. współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań,
  2. współdziałanie z organizacjami i instytucjami kultury fizycznej o zasięgu ponadgminnym i wojewódzkim,
  3. współdziałanie ze Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym oraz Szkolnym Związkiem Sportowym w trosce o rozwój sportu szkolnego,
  4. pomoc merytoryczna w organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,
  5. coroczne opiniowanie kalendarza imprez sportowych,
  6. wnioskowanie o tworzenie bazy sportowo- rekreacyjnej,
  7. prowadzenie działań na rzecz organizowania turystyki w Gminie Dębno,
  8. nadzór nad działalnością merytoryczną OSiR w tym m.in. w zakresie opiniowania projektów regulaminu działania, nagród kierownictwa;
  9. podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Gminy.”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 11-05-2004 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 15-01-2024 08:37