Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA Nr XLVII/ 344 /2009 w sprawie: obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.


UCHWAŁA Nr XLVII/ 344 /2009

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie: obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
i Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412 , Nr 249, poz. 1825 i Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010 ogłoszoną
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r.
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r (M.P.
z 2009r. Nr 68, poz. 886):

z kwoty 34,10 za 1 q do kwoty 25,00 za 1 q

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Trybel 09-12-2009 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2009 14:18