Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXXIV/222/2008 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/123/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno


UCHWAŁA Nr XXXIV/222/2008

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/123/2003 z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r., Dz.U.Nr 23, poz.220 z 2002r., Dz.U.Nr 62, poz.558 z 2002r., Dz.U.Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U.Nr 214, poz.1806 z 2002r.,
Dz.U.Nr 80, poz.717 z 2003r., Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2004r.,
Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r., Dz.U.Nr 116, poz. 1203 z 2004r., Dz.U.Nr 214, poz. 1806, poz. 1806
z 2004r., Dz.U.Nr 172, poz. 1441, z 2005r., Dz.U.Nr 17, poz. 128 z 2006r., Dz.U.Nr 175, poz. 1457
z 2006r., Dz.U.Nr 181, poz. 1337 z 2006r., Dz.U.Nr 48, poz. 327 z 2007r., Dz.U.Nr 138, poz. 974 z 2007r., Dz.U.Nr 173, poz. 1218 z 2007r., Dz.U.Nr 180, poz. 1111 z 2008r.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668,
z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937, Nr 96, poz. 874) w związku z art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 23, poz. 295; zm.: Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1

§ 1 pkt. 2 powołanej uchwały Nr XVIII/123/2003 z dnia 27 listopada 2003r. otrzymuje nowe brzmienie:

Opłata za utrzymanie czystości i pobór wody na cmentarzu za okres 20 lat wynosi:

-za grób dziecka do lat 6 100,00 zł

-za pozostałe, każde miejsce 300,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3

Realizację uchwały powierza się:

1. Zarządcy cmentarzy miejskich w przypadku cmentarzy w Dębnie.

2. Sołtysom wsi w przypadku cmentarzy wiejskich.

§ 4

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

Utrzymanie cmentarzy należy do zadań własnych gminy. Na terenie Gminy Dębno znajduje się
13 cmentarzy wiejskich i 2 cmentarze miejskie.

Podwyższenie opłat za korzystanie z cmentarzy spowodowane jest wzrostem opłat za przyjęcie odpadów na punkcie przeładunkowym na składowisku w Krześniczce i wzrostem cen usług w tym zakresie oraz wzrostem cen wody i wzrostem ilości wytwarzanych na cmentarzach odpadów. Obecnie opłata za przyjęcie odpadów na bazie przeładunkowej w Krześniczce wynosi 130, zł/ tonę. Planowany jest wzrost ceny za przyjęcie odpadów do kwoty ok.160,- zł/tonę.

Usługę w zakresie dzierżawy pojemników, kontenerów i odbioru odpadów z cmentarzy świadczy PUK Spółka z o.o. w Dębnie.

Opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach nie zmieniono, ze względów społecznych.

Mając na uwadze powyższą zmianę uchwały w zakresie jak wyżej uznano za uzasadnioną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 01-12-2008 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2008 10:06