Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Dębno.


UCHWAŁA Nr XVIII/123/2003

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Dębno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 , poz. 1591 z 2001r. , Dz.U.Nr 23, poz. 220 z 2002r. , Dz.U.Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U.Nr 214, poz.1806 z 2002r., Dz.U.Nr 80, poz.717 z 2003r.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej ( Dz.U.Nr 9, poz. 43 z 1997r., Dz.U.Nr 121, poz. 770 z 1997r., Dz.U.Nr 106, poz. 668 z 1998r., Dz.U.Nr 113, poz. 984 z 2002r.) w związku z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tj. Dz.U.Nr 47 poz. 298 z 1972 r. ze zm. Dz.U.Nr 17, poz. 94 z 1975r., Dz.U.Nr 29, poz. 154 z 1989r., Dz.U.Nr 34, poz. 198 z 1990r., Dz.U.Nr 64, poz. 271 z 1991r. Dz.U.Nr 126, poz. 805 z 1997r. Dz.U.Nr 106, poz. 668 z 1999, Dz.U.Nr 141, poz. 943 z 1999r., Dz.U.Nr 12, poz. 136 z 2000r., t.j. Dz.U.Nr 23, poz. 295 z 2000r., zm.Dz.U.Nr 120, poz.1268 z 2000r., zm.Dz.U.Nr 113, poz. 984 z 2002r., zm.Dz.U.Nr 80, poz. 717, z 2003r. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Dębno w następujących wysokościach:

 1. Opłata i rezerwacja za miejsce pod grób zwykły za okres 20 lat wynosi:

-za grób pojedynczy 90,00 zł

-za grób dziecięcy /do 6 lat/ 40,00 zł

-za grób podwójny 180,00 zł

-za każde, kolejne rezerwowane miejsce opłatę podwyższa się o 100 %

 1. Opłata za utrzymanie czystości i pobór wody

na cmentarzu za okres 20 lat. 200,00 zł

 1. Opłata za wymurowanie grobu

 • Jednomiejscowego 200,00 zł.

- Dwumiejscowego 400,00 zł

 • Grobowca 1 000,00 zł

 1. Opłata za ustawienie nagrobka na grobie

- jednomiejscowym 90,00 zł

- dwumiejscowym 150,00 zł

- dziecięcym /do 6 lat/ 0,00 zł

 1. Opłata za wjazd na cmentarze 10,00 zł

 2. Opłata za korzystanie z wiejskich kaplic przedpogrzebowych, stanowiących własność gminy (od wystawienia zwłok) 50,00 zł

§ 2

Realizację uchwały powierza się:

 1. Administratorowi cmentarzy miejskich w przypadku cmentarzy w Dębnie.

 2. Sołtysom wsi w przypadku cmentarzy wiejskich.

§ 3

 1. Szczegółowy sposób realizacji utrzymania porządku i czystości na cmentarzach w Dębnie zawarty jest w umowie z Administratorem cmentarzy.

 2. W przypadku cmentarzy wiejskich sposób korzystania określa regulamin cmentarza.

§ 4

Traci moc uchwała Zarządu Miasta i Gminy w Dębnie Nr 20/20/98 z dnia 06 maja 1998r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 28-11-2008 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2008 12:22