Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/105/2007 z dnia 29 listopada 2007 r.w sprawie: podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr XVII/105/2007

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie: podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847)

u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa:

  1. stawki podatku od środków transportowych,

  2. zasady poboru podatku od środków transportowych,

  3. zwolnienia z podatku od środków transportowych.

§ 2. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dębno zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wpłaty podatków od środków transportowych dokonuje się na rachunek Urzędu Miejskiego w Dębnie (GBS o/Dębno nr konta : 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001)
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, autobusy będące we władaniu placówek oświatowych lub zespołów obsługi szkół.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXX/431/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 października 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 20.11.2006r. Nr 109 poz.2092).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 28-12-2007 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2007 14:01