Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetragowym

OGŁOSZENIE

Burmistrza Dębna z dnia 26.03.2024 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Dębna podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Obręb 0005 m. Dębno    

Działka nr 1030 położna w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00046921/3 o powierzchni 0,1848 ha.

 • Działka przeznaczona w części do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy 0,0200 ha
 • W/w teren będzie wykorzystywany na cele rolne.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – 5 lat. 
 • Stawka czynszu –  0,05 zł/m2.
 • Czynsz płatny będzie do 30 września każdego roku.
 • Działka sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp, działka niezabudowana zlokalizowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej.
 • W/w nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXXIV/223/2008 z dnia 27.11.2008 roku z określonym przeznaczeniem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczony na rysunku planu symbolem 48MN/U.

Obręb 0009 Barnówko gm. Dębno    

Działka nr 518 położna w obrębie geodezyjnym 0009 Barnówko gm. Dębno w miejscowości Więcław, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00041279/2 o powierzchni 0,14 ha.

 • Działka przeznaczona w części do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy 0,0615 ha.
 • W/w teren będzie wykorzystywany na cele rolne.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – 5 lat. 
 • Stawka czynszu –  0,05 zł/m2
 • Czynsz płatny będzie do 30 września każdego roku.
 • Działka sklasyfikowana jako grunty orne (RVI) oraz grunty rolne zabudowane (Br-RVI), działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, działka w części porośnięta drzewami iglastymi.
 • Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obręb 0004 Dolsk gm. Dębno    

Działka nr 394 położna w obrębie geodezyjnym 0004 Dolsk gm. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00042668/3 o powierzchni 0,9500 ha.

 • Działka przeznaczona w części  do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy 0,1000 ha.
 • W/w teren będzie wykorzystywany na cele rolne.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – 5 lat. 
 • Stawka czynszu dzierżawy gruntu –  0,05 zł m2
 • Czynsz płatny będzie do 30 września każdego roku.
 • Działka sklasyfikowana jako grunty orne RV, działka niezabudowana zlokalizowana w sąsiedztwie terenów rolnych oraz terenów leśnych.
 • Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obręb 0008 Grzymiradz gm. Dębno    

Działka nr 35/2 położna w obrębie geodezyjnym 0008 Grzymiradz gm. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00042620/5 o powierzchni 0,7575 ha.

 • Działka przeznaczona w całości  do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy 0,7575 ha
 • W/w teren będzie wykorzystywany na cele rolne.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – 5 lat. 
 • Stawka czynszu dzierżawy gruntu –  0,05 zł m2
 • Czynsz płatny będzie do 30 września każdego roku.
 • Działka sklasyfikowana jako grunty orne RV, działka niezabudowana zlokalizowana w sąsiedztwie terenów rolnych oraz terenów leśnych.
 • Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obręb 0008 Grzymiradz gm. Dębno    

Działka nr 142 położna w obrębie geodezyjnym 0008 Grzymiradz gm. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00042620/5 o powierzchni 0,6989 ha.

 • Działka przeznaczona w całości  do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy 0,6989 ha
 • W/w teren będzie wykorzystywany na cele rolne.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – 5 lat. 
 • Stawka czynszu dzierżawy gruntu –  0,05 zł m2
 • Czynsz płatny będzie do 30 września każdego roku.
 • Działka sklasyfikowana jako grunty orne RV oraz tereny przemysłowe Ba, działka zabudowana budynkiem niemieszkalnym (trafostacja) zlokalizowana w sąsiedztwie terenów rolnych oraz terenów leśnych.
 • Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obręb 0013 Dargomyśl gm. Dębno    

Działka nr 568 położna w obrębie geodezyjnym 0013 Dargomyśl gm. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00040147/1 o powierzchni 0,45 ha.

 • Działka przeznaczona w części do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy gruntu 0,2670 ha  wraz z budynkami znajdującymi się na tej części nieruchomości.
 • W/w teren wraz z budynkami znajdującymi się na nieruchomości o powierzchni 474 m2 będzie wykorzystywany na cele oświatowe – prowadzenie niepublicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
 • Wydzierżawienie w/w działki oraz budynków nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – 5 lat. 
 • Stawka czynszu dzierżawy gruntu – 0,35 zł/m2 plus podatek Vat w wysokości 23%
 • Stawka czynszu dzierżawy budynku – 1,27 zł/m2 plus podatek Vat w wysokości 23%
 • Czynsz za dzierżawę gruntu płatny będzie rocznie w terminie do 30 września każdego roku.
 • Czynsz za dzierżawę budynku płatny będzie miesięcznie w terminie 14 dni od wystawienia faktury.
 • Czynsz będzie waloryzowany raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za poprzedni rok.
 • Działka sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane Bi, działka zabudowana budynkami oraz boiskiem sportowym zlokalizowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej,
 • W/w nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Dargomyśl - gmina Dębno przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Dębna Nr LXVII/499/2023 z dnia 26.01.2023 roku – tekst jednolity uchwały - z określonym przeznaczeniem jako tereny usług oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem 13UO.

Obręb 0004 Dolsk gm. Dębno    

Działka nr 188/1 położna w obrębie geodezyjnym 0004 Dolsk gm. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00036506/5 o powierzchni 0,0538 ha oraz działka nr 609/1 położna w obrębie geodezyjnym 0004 Dolsk gm. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00042889/8 o powierzchni 0,0153 ha

 • Działki przeznaczone w całości  do dzierżawy – łączna powierzchnia dzierżawy 0,0691 ha.
 • W/w teren będzie wykorzystywany na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr 186/3 obręb geodezyjny Dolsk.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – do 3 lat. 
 • Stawka czynszu dzierżawy gruntu –  0,35 zł m2 plus podatek Vat.
 • Czynsz płatny rocznie w terminie do 30 września każdego roku.
 • Czynsz będzie waloryzowany raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS za poprzedni rok.
 • Działka nr 188/1 sklasyfikowana jako grunty orne RV, działka nr 609/1 sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp, działki niezabudowane zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
 • Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obręb 0005 m. Dębno    

Działka nr 797/8 położna w obrębie geodezyjnym 0005 m. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00041115/5 o powierzchni 1,8089 ha.

 • Działka przeznaczona w części do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy 0,0511 ha.
 • W/w teren będzie wykorzystywany na cele rolne.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – do 3 lat. 
 • Stawka czynszu –  0,05 zł/m2.
 • Czynsz płatny będzie do 30 września każdego roku.
 • Działka sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp oraz grunty orne, łąki trwałe i pastwiska, działka niezabudowana zlokalizowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej.
 • W/w nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie dla terenu w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowackiego, Waryńskiego, Harcerskiej, Włościańskiej i rzeki Kosy miasta Dębna przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXXIV/223/2008 z dnia 27.11.2008 roku z określonym przeznaczeniem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem 57MN.

Obręb 0007 Smolnica gm. Dębno    

Działka nr 151 położna w obrębie geodezyjnym 0007 Smolnica gm. Dębno, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1M/00042223/2 o powierzchni 2,0800 ha.

 • Działka przeznaczona w części  do dzierżawy – powierzchnia dzierżawy 0,3000 ha oraz 0,0170 ha.
 • W/w teren będzie wykorzystywany na cele rolne.
 • Wydzierżawienie w/w działki nastąpi bezprzetargowo.
 • Okres dzierżawy – 1 rok. 
 • Stawka czynszu dzierżawy gruntu –  0,05 zł m2
 • Czynsz płatny będzie do 30 września danego roku.
 • Działka sklasyfikowana jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz, działka niezabudowana zlokalizowana w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, cmentarza komunalnego oraz terenów rolnych.
 • Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 26-03-2024 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 26-03-2024
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2024 14:19