Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego , znak AP-4.7840.1.1.2024.PM(9), informujące o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji pn.: "wymiana rurociągu DN500 pomiędzy 17 000 a 38 390km (21,390km) na odcinku Łupowo-Bielinek". 2024-05-17 09:31
dokument Obwieszcenie Burmistrza Miasta i Gminy Witnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia -budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 24MW na dz. nr ewid. 167/4, 204, 208/1, 324/1obręb 0009 Kamień Wielki, gmina Witnica. 2024-05-16 09:38
dokument Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego - budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w rurze osłonowej pod wodą płynącą na działce nr 27/1, obręb 0004 Dębno, powiat myśliborski, województwo zachodniopomorskie. - dokument stracił ważność 2024-05-13 14:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego znak AP.-4.7840.1.1.2024.PM(3) o wszczeciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w sektorze naftowym dla inwestycji "Wymiana rurociągu DN500 pomiędzy 17 000 a 38 390 km(21,390km) na odcinku Łupowo-Bielinek". 2024-05-10 09:17
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nizinnej ? Juranda, miasta Dębno 2024-04-24 09:43
dokument Ogłoszenie Burmistrza Dębna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nizinnej ? Juranda, miasta Dębno 2024-04-24 09:33
dokument Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego - budowa drogi gminnej na działce nr 98/3 w Ostrowcu stanowiącej drogę dojazd do działek 2024-05-17 07:35
dokument Postępowanie administracyjne o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV na dz. nr 49/4 i 49/5 obręb Dębno 4 2024-04-17 12:21
dokument Informacja o wyłożeniu projektu uchwały dotyczącej scalenia i podziału nieruchomości w obrębie geodezyjnym 0002 m. Dębno do wglądu na okres 21 dni - dokument stracił ważność 2024-03-21 11:41
dokument Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego działka nr 346 obręb 1 w m. Warnice gm. Dębno. - dokument stracił ważność 2024-03-13 13:33
dokument Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego działka ewid. nr 106/1, obręb Dębno3. - dokument stracił ważność 2024-03-13 11:28
dokument Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego działka ewid. nr 1, obręb Dębno2. - dokument stracił ważność 2024-03-13 11:26
dokument Zawiadomienie Starosty Powiatu Myśliborskiego o przeprowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy metodą wizji w terenie na obszarze gminy Dębno. 2024-02-29 08:31
dokument Obiewszczenie Burmistrza Dębna o podaniu do publicznej wiadomości projekt uchwały dotyczący sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Dębno w roku 2024 2024-02-21 13:03
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodnmiopomorskiego w sprawie okręgów wyborczych, granicach i numerach w związku z wyborami do samorzadu terytorialnego 2024-02-12 13:51
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu w sprawie stwierdzenia wystąpienia Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków na terenie powiatu gorzowskiego (Płonica gmina Deszczno) 2024-02-09 08:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa kablowej linii SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Cychry" 2024-02-07 11:19
dokument Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego: Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą rekreacyjną na działce nr 44/11 w m. Suchlica gmina Dębno. 2024-02-07 11:03
dokument Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na "usługę wodną-odprowadzenie do urządzenia wodnego- systemu skrzynek rozsączających wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z terenu stacji paliw nr 465 w Dębnie zlokalizowanej na dz. nr 72 obręb Dębno 6". - dokument stracił ważność 2024-02-06 11:25
dokument prace na odwiercie Różańsko-4 2024-02-06 08:22