Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała NR LXXX/611/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej Dębna oraz komisji na 2024 rok 2024-05-24 10:53
dokument Uchwała NR LXXX/610/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtowych dla sołtysów wsi Gminy Dębno 2023-12-29 11:31
dokument Uchwała NR LXXX/609/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dębno 2023-12-29 11:30
dokument Uchwała NR LXXX/608/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębno na lata 2024-2028 2024-01-26 13:30
dokument Uchwała NR LXXX/607/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2015 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Dębnie 2024-01-26 13:27
dokument Uchwała NR LXXX/606/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębno 2023-12-29 11:27
dokument Uchwała NR LXXX/605/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dębno a Gminą Boleszkowice w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 2023-12-29 11:26
dokument Uchwała NR LXXX/604/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości 2023-12-29 11:25
dokument Uchwała NR LXXX/603/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 2023-12-29 11:24
dokument Uchwała NR LXXX/602/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2023-2032 2023-12-29 11:23
dokument Uchwała NR LXXX/601/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 2023-12-29 11:22
dokument Uchwała NR LXXX/600/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2024 2023-12-29 11:21
dokument Uchwała NR LXXX/599/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032 2023-12-29 11:20