Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę terenu przeznaczonego na cele rolne

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

z dnia 21 października 2022 roku

 o I ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę terenu przeznaczonego na cele rolne

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 90/5 położona w obrębie geodezyjnym Ostrowiec, gm. Dębno o powierzchni 0,1700 ha (1700 m2), dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta  KW Nr SZ1M/00042312/3.

 1. Działka przeznaczona do dzierżawy na cele rolne.
 2. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej nieruchomości.
 3. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych w centralnej części wsi Ostrowiec. Działka sklasyfikowana jako grunty orne klasy RVI.
 4. Okres dzierżawy: trzy lata od daty podpisania umowy dzierżawy – szacowany termin zawarcia umowy dzierżawy - 30 listopada 2022 r. 
 5. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 0,05 zł/m2.
 6. Czynsz płatny będzie rocznie w terminie do 30-go września danego roku.
 7. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), które należy wpłacić na konto Gminy Dębno w terminie do dnia 10.11.2022 roku GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001. Za dzień płatności uznaje się dzień  zaksięgowania środków na koncie Gminy Dębno.
 9. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu.
 10. Przetarg wygrywa osoba lub podmiot, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszu dzierżawy.
 11. W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu dzierżawy.
 12. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
 13. Pozostałym  uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.
 14. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).
 15. Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2022 roku o godz. 1100  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.
 16. Organizator przed rozpoczęciem przetargu może odstąpić od jego przeprowadzania bez podania przyczyny. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 21-10-2022 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 21-10-2022
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2022 12:25