Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie I pisemnego nieograniczonego przetragu na dzierżawę nieruchomości

BURMISTRZ DĘBNA

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na okres trzech lat na dzierżawę terenu  przeznaczonego pod usytuowanie garażu blaszanego

 Obręb 0006 Dębno, gm. Dębno    

część działki nr 193/9 o powierzchni dzierżawy 11,25 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SZ1M/00020852/0.

Dla w/w terenu będącego przedmiotem dzierżawy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  1. W/w teren przeznaczony jest pod garaż blaszany (tymczasowy).
  2. Okres dzierżawy – trzy lata.
  3. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 5,00 zł/m2 miesięcznie plus obowiązujący podatek VAT.  
  4. Czynsz płatny będzie miesięcznie w terminie do 15 każdego miesiąca. 
  5. Zaoferowana stawka czynszu waloryzowana będzie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług podany przez GUS z poprzedniego roku.
  6. Dzierżawca oprócz czynszu opłaca podatek od nieruchomości.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- datę sporządzenia oferty,   

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,  

- propozycję stawki czynszu za wydzierżawienie gruntu,  

- czytelny podpis.

 

Ofertę w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – część działki nr 193/9 obręb 0006 m. Dębno” należy złożyć w terminie do 12.05.2022 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dębnie do godz. 900.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15,00 zł (słownie złotych: piętnaście 00/100), które należy wpłacić na konto GBS o/ Dębno nr 50 8355  0009 0007 7028 2000 0001. 

W razie wygrania przetargu wadium zaliczy się na poczet przyszłego czynszu dzierżawy.

W przypadku nie podpisania umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2022 o godz. 1000  w sali posiedzeń UM w Dębnie.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.    

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Daćko-Dawidowicz 14-04-2022 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Kulbicki 14-04-2022
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2022 12:22