Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wnioski o zapewnienie dostępnośći

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności

oznaczenia specjalnych potrzeb

Wniosek na brak dostępności, o zapewnienie dostępności oraz skarga na brak zapewnienia dostępności - nowe prawa ustawowe związane z dostępnością podmiotów publicznych wchodzą we wrześniu 2021 r.  Zgodnie z Rozdziałem 4 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, we wrześniu 2021 roku w życie wchodzą kolejne obowiązki oraz prawa związane z dostępnością.

  W sprawie pytań należy kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu Miejskiego w Dębnie:

Anna Szymczyk

tel. 957603001 wew. 112

e-mail: debno@debno.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Urzędu Miejskiego w Dębnie można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności Urzędu może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta Urzędu..

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług UM w Dębnie osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do UM w Dębnie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:
 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to UM w Dębnie niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku Urząd jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w budynku B pok. 1
 2. wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. wysyłając pocztą elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail: debno@debno.pl lub na adres e-mail Urzędu Miejski w Dębnie: bok@debno.pl.
Tryb odwoławczy

W przypadku gdy Urząd Miejski w Dębnie nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin, o którym mowa w pkt 1 lub 2, albo od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 3.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych  lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
Żądanie zawiera:
 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej, następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to Urząd niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem Urząd powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta w budynku B pok. 1
 2. wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 1. przesłać pocztą elektroniczną do Koordynatora ds. dostępności na adres e-mail: debno@debno.pl lub na adres e-mail Urzędu Miejski w Dębnie: bok@debno.pl.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 1. Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub wskazanego elementu strony internetowej,  wskazanych w żądaniu, albo
 2. osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu

– osoba występująca z żądaniem ma prawo do złożenia do UM w Dębnie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 07-09-2021 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2021
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2021 11:27