Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych.

projekt 2

UCHWAŁA NR III/12/2002

RADY MIEJSKIEJ w DĘBNIE

z dnia 09 grudnia 2002 roku

w sprawie : ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 , zmiany z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz.220, Dz.U. Nr 62 poz.558 , Dz.U. Nr 113 poz.984 ) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r.Dz.U. Nr 9, poz. 84 zmiany Dz.U.Nr.200 poz. 1683 ) R A D A M I E J S K A uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Dębno wg załącznika nr 1, który stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 2. Wpłaty podatków od środków transportowych dokonuje się bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie (PEKAO S.A. O / Dębno nr konta : 11001106-622-2303-111-0)

za pośrednictwem placówek pocztowych, Banków lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/316/2001 z dnia 25 października 2001r. Rady Miejskiej w Dębnie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia. 2003 roku .

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR //2000

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 28 grudnia 2000 roku

STAWKI PODATKU

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO

NA ROK 2001

Podatek od środków transportowych na 2001 rok wynosi rocznie:

1. od autobusów:

Stawki 2000 r.

Stawki max.2001r.

Propozyc.na 2001r.

Wzrost%

Udział w staw. Max

a)

do 15 miejsc 1609,44

880

1 776,83

980

11,36

55,15%

b)

powyżej 15 do 30 miejsc

1 320

1 776,83

1 460

10,60

82,16%

c)

powyżej 30 miejsc

1 599

1 776,83

1 770

10,69

99,61%

2. od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności

samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:

a)

Powyżej 2t do 6t włącznie 1609,44

990

1 776,83

1 095

10,60

61,62

b)

Powyżej 6t do 8t włącznie 1609,44

1 320

1 776,83

1 460

10,60

82,16

c)

Powyżej 8t do 12t włącznie 1609,44

1 599

1 776,83

1 770

10,69

99,61

d)

Powyżej 12t 2081,40

2 025

2 297,82

2 240

10,61

97,48

3. od ciągników balastowych: 2081,40

2080

2 297,82

2 295

10,33

99,87

4. od przyczep i naczep:

a)

powyżej 5t do 20t 1609,44

660

1 776,83

730

10,60

41,08

b)

powyżej 20t 1609,44

880

1 776,83

980

11,36

55,15

UCHWAŁA Nr VI / 29 / 99

RADY MIEJSKIEJ w Dębnie

z dnia 28 stycznia 1999r.

w sprawie : zmiany uchwały nr III/16/98 z dnia 22 grudnia 1998 Rady Miejskiej w Dębnie ustalającej

wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych w 1999 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 r. DZ.U. Nr13 poz.74 zm. Dz.U. Nr58 poz.261, Dz.U. Nr106 poz.496, Dz.U Nr132 poz.622, zm. z 1997 r. Dz.U. Nr9 poz.43, Dz.U. Nr106 poz.679, Dz.U Nr 107 poz.686, Dz.U. Nr113 poz. 734, Dz.U. Nr 123 poz.775 oraz art.10 i 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr9 poz.31 i Nr101, poz.444 z 1992 Nr21 poz.86 i z 1994 r. Nr123 poz.600 oraz z 1996 r. Nr91 poz.409, Nr149 poz.704, oraz z 1997 r. Nr5, poz.24, Nr107 poz.689, Nr121, poz.770, Nr123 poz.780 i Nr 143 poz.956 ) oraz z 1998r. Nr 146 poz. 954.

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Do pkt.2 załącznika do uchwały nr III/16/98 z dnia 22 grudnia 1998 roku Rady Miejskiej w Dębnie obejmującego samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika wprowadza się dodatkowo literę:

a1 ) od 6 ton do 8 ton włącznie i określa stawkę 1 200,00 zł. podatku .

Litera b ) otrzymuje brzmienie “ powyżej 8 ton do 12 ton włącznie - 1 500,00 zł.” .

Pkt.4 załącznika litera b ) otrzymuje brzmienie : “ powyżej 20 ton - 800,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do roku podatkowego 1999 .

Podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na terenie miasta i gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

NR /99

z dnia 1999 r.

STAWKI PODATKU

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

NA TERENIE MIASTA I GMINY DĘBNO

NA ROK 2000

Podatek od środków transportowych na 2000 rok wynosi rocznie:

1. od autobusów:

a)

do 15 miejsc

800,00

b)

powyżej 15 do 30 miejsc

1 200,00

c)

powyżej 30 miejsc

1 500,00

2. od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności

samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:

a)

powyżej 2t do 6t włącznie

900,00

a1)

powyżej 6t do 8t włącznie

1 200,00

b)

powyżej 8t do 12t włącznie

1 500,00

c)

powyżej 12t

1 900,00

3. od ciągników balastowych:

1 900,00

4. od przyczep i naczep:

a)

powyżej 5t do 20t

600,00

b)

powyżej 20t

800,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 01-04-2003 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 01-04-2003 10:45