Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dębna z siedzibą w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych można uzyskać pod adresem , e-mail: rodo@debno.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym i będą udostępnione innym odbiorcom,
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa m.in. organy ścigania,
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a) art. 6 ust. 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. -  prawnie uzasadnionych interes realizowanych przez administratora tj. przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełniania przestępstwa lub wykroczenia, ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  b) art. 6 ust. 1e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720) - niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  d) ustawa z  dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody.
 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • do 30 dni w przypadku  zdarzeń, niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań,  a następnie zostaną usunięte,
 • w przypadku zdarzeń, zawierających dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu, a następnie zostaną usunięte.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 13-09-2019 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Emilia Jenda 25-10-2019 12:25