herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa samochodu 9-osobowego, wyposażonego w windę, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednego wózka inwalidzkiego. 2018-10-16 12:21 Zakończone
Dostawa i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. 2018-09-10 15:02 Zakończone
Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowy na terenie miasta i gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 2018-06-18 11:04 Zakończone
Świadczenie usług transportowych - przewozy szkolne uczniów z Gminy Dębno w roku szkolnym 2018/2019 2018-06-15 13:36 Zakończone
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem oraz powlekanie powierzchni emulsją asfaltową i grysami - w Gminie Dębno w 2018 r. 2018-03-14 09:01 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno 2018-01-29 16:10 Zakończone
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno 2017-11-16 19:31 Zakończone
Sukcesywna dostawa środków czystości dla placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Dębno w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-29 13:40 Zakończone
Świadczenie usług transportowych - przewozy szkolne uczniów z Gminy Dębno w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-08 13:07 Zakończone
Utwardzenie dróg gruntowych kruszywem oraz powlekanie powierzchni emulsją asfaltową i grysami - w Dębnie 2017 r. 2017-04-20 10:37 Zakończone
Wykonanie kompleksowej dokumentacji Środowiskowego Domu Samopomocy z możliwością świadczenia usług całodobowych oraz Dzienny Ośrodek Wsparcia Osób w Podeszłym Wieku w Dębnie 2016-12-06 14:27 Zakończone
Świadczenie usług transportowych-przewozy uczniów z Gminy Dębno w roku szkolnym 2016/2017 2016-06-20 10:07 Zakończone
Utwardzanie dróg gruntowych kruszywem oraz powlekanie utwardzonych nawierzchni o podbudowie tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami płukanymi w Dębnie 2016 r. 2016-03-22 10:51 Zakończone
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY DĘBNO na okres 01.06.2015 ? 31.05.2017 2015-05-12 08:21 Zakończone
Remont, przebudowa oraz rozbudowa Przedszkola nr 2 na potrzebę utworzenia dwóch oddziałów żłobkowych 2015-04-22 11:22 Zakończone
Utwardzenie dróg gminnych kruszywem oraz powlekanie nawierzchni o podbudowie tłuczniowej emulsją i grysami płukanymi - Dębno 2015 2015-04-08 11:42 Zakończone
Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej w Dębnie w 2015 r. 2015-02-27 14:04 Zakończone
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dębnie - droga gminna 775048Z 2015-02-20 08:07 Zakończone
Równanie dróg w Gminie Dębno w roku 2015 2015-02-17 08:28 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dębno 2014-10-17 13:00 Zakończone
Budowa odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Kostrzyńskiej i Słowackiego w Dębnie 2014-10-17 09:52 Zakończone
Budowa wodociągu w rejonie ul. Miodowej i Perłowej w Dębnie 2014-09-12 11:39 Zakończone
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2 z zabudową kontenerową, zbiornikiem na wodę, przeznaczonego na wyposażenie OSP w Dargomyślu 2014-08-05 14:03 Zakończone
Budowa odcinka drogi w Dargomyślu 2014-08-05 10:25 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Miodowej i Perłowej w Dębnie 2014-07-31 13:20 Zakończone
Utwardzenie dróg gminnych w Dębnie - etap 2 2014-07-21 13:53 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej w ul. Kościuszki w Cychrach 2014-06-27 13:54 Zakończone
Remont ul. Ogrodowej w Dębnie 2014-05-28 14:45 Zakończone
Budowa odcinka ścieżki rowerowej ul. Zielonej w Dębnie 2014-05-28 10:43 Zakończone
Budowa odcinka ul. Akacjowej w Dębnie, ciąg 1 2014-05-22 12:49 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Srebrnej, Miodowej, Radosnej, Mieszka I i K.Wielkiego w Dębnie oraz w Kolonii Hajnówka 2014-04-30 13:33 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu Przedszkola nr 1 w Dębnie - budynek główny 2014-04-10 12:47 Zakończone
Dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych do budynku przychodni w Dębnie, 2014-04-10 11:08 Zakończone
Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie, na odcinku km 0+000 do km 0+380 2014-04-03 11:30 Zakończone
Utwardzenie dróg gminnych gruntowych w Dębnie w 2014 r. 2014-03-28 09:11 Zakończone
Budowa odcinka ul. Hołdowniczej w Dębnie 2014-03-19 09:06 Zakończone
Budowa wodociągu w ul. Piasecznej w Dębnie 2014-03-13 10:42 Zakończone
Przebudowa ulicy Planty w Dębnie - etap II kończący 2014-02-28 12:46 Zakończone
Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego 2014-02-25 08:31 Zakończone
Makroniwelacja terenów inwestycyjnych w Dębnie 2014-02-17 11:23 Zakończone
ZAKUP ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBNIE W ROKU 2014 2014-02-13 14:04 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul Lawendowej w Dębnie 2014-02-13 13:18 Zakończone
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno 2014-02-11 09:18 Zakończone
Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie w 2014 r. 2014-02-06 12:23 Zakończone
Dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego 2014-02-04 12:44 Zakończone
Równanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębno w 2014 r. 2014-01-31 13:34 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy Przedszkola nr 2 w Dębnie 2014-01-31 12:27 Zakończone
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno 2014-01-03 11:24 Zakończone
Wyposażenie pomieszczeń hotelowo- rekreacyjnych w hali sportowo - rehabilitacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie 2013-12-19 15:02 Zakończone
Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z wyposażeniem we wsi Cychry 2013-10-31 07:20 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dębno 2013-10-24 10:06 Zakończone
Remont elewacji budynku socjalno-kulturalnego przy SP1 w Dębnie 2013-10-04 13:42 Zakończone
Budowa odcinka wodociągu do kol.Sarbinowo w gminie Dębno 2013-09-04 14:28 Zakończone
Naprawa mostu drewnianego na jeziorze Lipowo w Dębnie 2013-08-08 14:08 Zakończone
Zagospodarowanie plaży we wsi Ostrowiec gmina Dębno ? Etap I 2013-08-06 12:59 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Hołdowniczej, Chabrowej i Makowej w Dębnie - I etap 2013-08-01 14:45 Zakończone
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej do kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Dębno w miejscowości Barnówko 2013-07-29 09:47 Zakończone
Budowa chodnika w Różańsku 2013-07-26 14:35 Zakończone
Zagospodarowanie plaży we wsi Ostrowiec gmina Dębno - Etap I 2013-07-05 09:04 Zakończone
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 600-800mm oraz odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul.Kostrzyńskiej, Dargomyskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Siewnej w Dębnie 2013-06-08 12:41 Zakończone
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY DĘBNO na okres 01.06.2013 do 31.05.2015 2013-05-14 15:15 Zakończone
Budowa wraz z odwodnieniem ulicy Spacerowej w Dębnie na odcinku od +0,085km do +0,195km 2013-04-30 14:08 Zakończone
Remont piwnic na potrzebę utworzenia Biblioteki multimedialnej w SP 1 w Dębnie 2013-04-15 13:54 Zakończone
Budowa i wyposażenie placu zabaw w Cychrach 2013-04-12 12:47 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Wrzosowej oraz Alternatywy, Wiejskiej i Północnej w Dębnie 2013-03-04 12:00 Zakończone
Rewitalizacja zabytkowego parku w Warnicach w gminie Dębno 2013-02-12 11:19 Zakończone
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno 2013-02-11 13:07 Zakończone
Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie w 2013 r. 2013-02-07 08:47 Zakończone
Równanie dróg gminnych żużlowo - gruntowych na terenie Gminy Dębno w 2013 r. 2013-02-06 11:46 Zakończone
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w formie opiekuńczej na terenie gminy Dębno 2013-01-15 11:06 Zakończone
Wymiana podbitki dachowej, rynien i rur spustowych w budynku SP3 w Dębnie przy ul. Jana Pawła II 63 2013-01-07 13:33 Zakończone
Kredyt długoterminowy 2012-11-23 14:39 Zakończone
Budowa łącznika między ul. Mireckiego i ul. I Armii na działce nr 159 w Dębnie 2012-10-31 11:56 Zakończone
Zakup usług: Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich o profilu opiekuńczo-wychowawczym na terenie gminy Dębno. 2012-10-23 08:45 Zakończone
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich o profilu opiekuńczo-wychowawczym na terenie Gminy Dębno 2012-10-09 13:33 Zakończone
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w m.Cychry i Dargomyśl, zamówienie uzupełniające 2012-09-03 14:07 Zakończone
Kredyt długoterminowy 2012-09-03 12:24 Zakończone
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audio / video do CWB w Dębnie 2012-08-02 15:06 Zakończone
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Dębno 2012-07-30 12:53 Zakończone
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej do terenu rekreacyjnego we wsi Ostrowiec 2012-07-25 14:00 Zakończone
Przebudowa ulicy Cegielnianej w miejscowości Dębno w zakresie dróg oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej 2012-07-13 14:20 Zakończone
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audio / wideo do CWB w Dębnie 2012-07-11 14:05 Zakończone
Wymiana instalacji c.o., wody i cyrkulacji, oraz przebudowa szatni, natrysków i WC w budynku SP1 w Dębnie 2012-07-09 14:11 Zakończone
Doposażenie szkół podstawowych Gminy Dębno w pomoce dydaktyczne w ramach realizowanego przez Gminę Debno projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Debno 2012-06-28 15:57 Zakończone
Dostawa i montaż mebli biurowych, wyposażenia oraz dostawa, szycie i montaż kurtyn scenicznych 2012-06-19 13:23 Zakończone
Doposażenie szkół podstawowych w Różańsku i Smolnicy Gmina Dębno w pomoce dydaktyczne w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. Nauczmy się więcej/. 2012-06-15 15:17 Zakończone
Opracowanie dokumentacji prywatyzacyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. z siedzibą w Dębnie 2012-06-01 14:02 Zakończone
Doposażenie szkół podstawowych Gminy Dębno w pomoce dydaktyczne w ramach realizowanego przez Gminę Debno projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowychfunkcjonujących na terenie Gminy Debno 2012-05-31 09:02 Zakończone
Zagospodarowanie terenu gimnazjum dla dorosłych 2012-05-24 10:58 Zakończone
Budowa szatni dla zawodników i sędziów w miejscowości Sarbinowo 2012-05-11 10:08 Zakończone
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dębno-Oborzany 2012-04-20 12:39 Zakończone
Budowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Cychry i Dargomyśl 2012-03-26 11:12 Zakończone
Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzlecl z zaburzonlaml rozwoju mowy w Zespole Placówek Oświatowych w Bamówku w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach l-ll szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno 2012-03-19 13:40 Zakończone
Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Włościańskiej w Dębnie 2012-03-16 10:00 Zakończone
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostno gmina Dębno 2012-03-08 09:40 Zakończone
Doposażenie Zespołu Placówek Oświatowych w Barnówku w pomoce dydaktyczne w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach l-lll szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno 2012-03-07 07:53 Zakończone
Zakup uslug edukacyjnych dla Zespołu Placówek oświatowych w Barnówku w ramach projektu indywidualizacja procesu nauczania w klasach l -lll szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno 2012-03-06 14:16 Zakończone
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej uzbrojenia wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu inwestycyjnego w rejonie ulicy Dargomyskiej w Dębnie 2012-03-05 14:28 Zakończone
Rewitalizacja zabytkowego parku w Warnicach w gminie Dębno 2012-03-05 13:44 Zakończone
Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie, na odcinku km 0+380 do km 0+650 2012-03-02 13:21 Zakończone
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowychfunkcjonujących na terenie Gminy Dębno. 2012-02-13 15:33 Zakończone
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. Nauczmy się więcej. 2012-02-13 15:13 Zakończone
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno. OSTATECZNY 2012-02-13 15:10 Zakończone
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. /Nauczmy się więcej/ 2012-02-08 12:29 Zakończone
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. /Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno/ 2012-02-08 12:26 Zakończone
Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie w 2012r. 2012-02-07 10:19 Zakończone
Naprawa na terenie Gminy Dębno dróg gminnych żużlowo - gruntowych w 2012r. 2012-02-01 14:24 Zakończone
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. /Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno/ 2012-01-05 08:22 Zakończone
Zakup usług edukacyjnych w ramach realizowanego przez Gminę Dębno projektu pt. /Nauczmy się więcej/ 2012-01-04 13:35 Zakończone
Remont pomieszczeń i elewacji budynku użyteczności publicznej przy ul.Daszyńskiego 20 w Dębnie 2011-11-23 10:02 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul.Daszyńskiego i ul.B.Śmiałego w Dębnie 2011-11-03 12:54 Zakończone
Dostawa pomocy do sal dydaktycznych w ramach projektu - Szansa dla Ucznia 2011-09-28 11:55 Zakończone
Budowa ul.Łąkowej i Różanej w Dębnie 2011-09-15 13:52 Zakończone
Aktualizacja opłat za wieczyste 2011-09-05 12:39 Zakończone
Remont rowu melioracji szczegółowej R-79 w Dębnie 2011-09-05 11:25 Zakończone
Przebudowa drogi śródpolnej relacji Dargomyśl-Oborzany I etap 2011-08-04 12:46 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.Bursztynowej i ul.Perłowej w Dębnie 2011-07-26 12:58 Zakończone
Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie 2011-07-13 12:02 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chabrowej w Dębnie 2011-07-08 11:25 Zakończone
Dostawa oprogramowania wspomagającego budżetowanie zadaniowe oraz usługę przeszkolenia z jego obsługi pracowników urzędów w ramach projektu /Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością/ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Podziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zwany dalej Projektem. 2011-06-22 14:41 Zakończone
/Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego/ Zadania: nr 1 Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej w Różańsku, nr 2 Docieplenie ścian oraz remont dachu budynku Przedszkola nr 1 w Dębnie przy ul. Kościuszki, nr 3 Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Różańsku, nr 4 Docieplenie ścian budynku Gimnazjum Publicznego przy ul. Jana Pawła II 1 2011-06-16 12:19 Zakończone
Remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie 2011-06-02 14:36 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w ul.Pułaskiego i ul.Piasecznej w Dębnie 2011-05-19 09:48 Zakończone
Organizacja i przeprowadzenie Zielonych szkół dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III oraz IV-VI w ramach projektu Szansa dla ucznia finansowanego ze środków POKL 2011-05-04 15:47 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągi w ul.Włościańskiej i Pułaskiego w Dębnie, na odcinku od S13 do S15 2011-04-28 12:40 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego w ul.Chojeńskiej w Dębnie 2011-04-19 10:55 Zakończone
Naprawa nawierzchni ulic i chodników na terenie Dębna z kostki polbruk i płytek betonowych w 2011 r. 2011-04-12 12:46 Zakończone
Przebudowa ul. Słowackiego w Dębnie, na odcinku od ul. Kostrzyńskiej do rzeki Kosa 2011-04-07 13:33 Zakończone
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego 2011-04-01 13:32 Zakończone
ORGANIZACJA 4 BLOKÓW SZKOLENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW 11 JST W RAMACH PROJEKTU pn. /Krok w przyszłość, od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością/ 2011-03-31 11:41 Zakończone
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Dyszno i Warnice gmina Dębno 2011-03-24 13:36 Zakończone
Przebudowa części odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Dargomyśl gmina Dębno 2011-03-24 12:22 Zakończone
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY DĘBNO na okres 16.04.2011 - 15.04.2013 2011-03-23 06:35 Zakończone
ORGANIZACJA 4 BLOKÓW SZKOLENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW 11 JST W RAMACH PROJEKTU pn.Krok w przyszłość, od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością 2011-03-21 12:54 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul.Kosynierów w Dębnie 2011-03-04 12:56 Zakończone
ORGANIZACJA 4 BLOKÓW SZKOLENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW 11 JST W RAMACH PROJEKTU pn.Krok w przyszłość, od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością 2011-02-24 11:35 Zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S2-S22 na terenach byłych NZPOW w Dębnie 2011-02-24 09:51 Zakończone
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Dębnie 2011-02-18 10:53 Zakończone
Certyfikacja systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 w 10 JST oraz recertyfikacja systemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 w 1 JST 2011-02-16 11:06 Zakończone
Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w miejscowości Bogusław, gm.Dębno - II etap. 2011-02-14 10:19 Zakończone
Wdrożenie metod badania satysfakcji pracowników oraz klientów w 11 jednostkach samorządu teryrialnego 2011-02-11 12:21 Zakończone
Naprawa dróg gminnych żużlowo - grutnowych na terenie Gminy Dębno w 2011 r. 2011-02-10 10:02 Zakończone
Przebudowa części odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Dargomyśl gmina Dębno 2011-02-09 09:10 Zakończone
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dębnie 2011-02-01 08:33 Zakończone
Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie 2011-01-20 11:51 Zakończone
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dębnie 2011-01-18 12:11 Zakończone
"METODYKA BUDOWY BIUR WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE PORTFELEM, PROGRAMAMI I PROJEKTAMI - PO3" 2011-01-14 14:01 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie składowiska odpadów przy ul.Dargomyskiej w Dębnie 2011-01-05 08:52 Zakończone
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dębnie 2010-12-28 09:34 Zakończone
Metodyka budowy biur wspomagających zarzadzanie portfelem, programami i projektami - P3O 2010-12-22 14:04 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.B.Śmiałego i Mieszka I w Dębnie 2010-12-10 13:26 Zakończone
Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Dębno-Oborzany 2010-12-09 09:27 Zakończone
Zarządzania cmentarzami komunalnymi w Dębnie 2010-12-03 14:23 Zakończone
SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI W DĘBNIE, OBRĘB 5. 2010-12-03 12:18 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie składowiska odpadów przy ul.Dargomyskiej w Dębnie 2010-12-01 08:29 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej na odcinku SW1 - W3 - HP7-N na terenach byłych NZPOW w Dębnie 2010-11-17 13:53 Zakończone
Adaptacja budynku gospodarczego na szatnię sportową 2010-11-12 11:20 Zakończone
Budowa części ulicy Hołdowniczej 2010-11-02 14:24 Zakończone
Budowa I etapu drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m.Cychry 2010-11-02 12:35 Zakończone
Przebudowa części odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Dargomyśl gmina Dębno 2010-10-26 13:33 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul.Kostrzyńskiej z ul.Słowackiego i ul.Zachodnią w Dębnie 2010-10-22 14:53 Zakończone
Budowa chodnika w m.Warnice 2010-10-15 10:56 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Dębnie 2010-10-15 10:07 Zakończone
Zagospodarowanie nowych terenów zieleni w Dębnie 2010-10-11 14:41 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej na odcinku SW1 W3 HP7-N na terenach byłych NZPOW w Dębnie 2010-10-11 12:18 Zakończone
Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej w m.Sarbinowo gm.Dębno 2010-10-04 14:23 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.B.Śmiałego i Mieszka I w Dębnie 2010-09-30 13:12 Zakończone
Adaptacja budynku gospodarczego na szatnię sportową 2010-09-30 11:47 Zakończone
Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zielonej 2010-09-27 12:10 Zakończone
Przebudowa skrzyżowania ul.Planty, Kościuszki i Szkolnej w Dębnie wraz z miejscami parkingowymi oraz dróg wewnętrznych 2010-09-21 14:32 Zakończone
Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Zielonej 2010-09-07 13:59 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul.B.Śmiałego i Mieszka I w Dębnie 2010-09-02 11:12 Zakończone
Zagospodarowanie terenu sali sportowej przy SP 1 w Dębnie 2010-08-20 14:12 Zakończone
Budowa części ulicy Hołdowniczej 2010-08-11 09:20 Zakończone
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU FILII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DĘBNIE 2010-08-09 13:04 Zakończone
Przebudowa skrzyżowania ul.Planty, Kościuszki i Szkolnej w Dębnie wraz z miejscami parkingowymi oraz dróg wewnętrznych 2010-08-06 09:31 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Cychry 2010-07-21 12:14 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno 2010-07-07 07:48 Zakończone
Przebudowa skrzyżowania ul. Planty, Kościuszki i Szkolnej w Dębnie wraz z miejscami parkingowymi 2010-06-24 13:09 Zakończone
Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE 2 2010-06-24 11:16 Zakończone
Przebudowa drogi dojazdowej - ulica Jana Pawła II w Dębnie 2010-06-16 10:41 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego w ul.Bolesława Śmiałego 2010-06-15 10:34 Zakończone
Budowa części ulicy Spacerowej 2010-06-10 16:09 Zakończone
Modernizacja i przebudowa części pomieszczeń w budynku pawilonu socjalno-kulturalnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie 2010-06-10 14:03 Zakończone
Zorganizowanie i Przeprowadzenie wypoczynku letniego 2010 w formie kolonii profilaktycznych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w wieku od 9 do 14 lat z rodzin będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie 2010-06-01 14:37 Zakończone
Zorganizowanie i Przeprowadzenie wypoczynku letniego 2010 w formie kolonii profilaktycznych wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w wieku od 9 do 14 lat z rodzin będących podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie 2010-05-07 15:14 Zakończone
Przebudowa drogi śródpolnej w m.Dargomyśl 2010-04-29 10:15 Zakończone
Budowa boiska szkolnego w Różańsku 2010-04-26 10:12 Zakończone
Budowa chodnika w m.Więcław 2010-04-16 12:58 Zakończone
Dostawa materiałów promocyjnych - zamówienie dodatkowe w ramach projektu Ponad granicami-wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza 2010-04-09 12:07 Zakończone
Budowa chodnika w m.Smolnica w kierunku m.Troszyn 2010-04-02 13:20 Zakończone
Remont budynku Kuźni 2010-03-30 11:14 Zakończone
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu /Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza/ 2010-03-30 07:17 Zakończone
Budowa części ulicy Spacerowej 2010-03-29 09:28 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA TERENIE 2 MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w ramach projektu pn.Krok w przyszłość, od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością 2010-03-17 14:57 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA TERENIE 2 MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w ramach projektu pn. Krok w przyszłość, od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością 2010-03-11 12:06 Zakończone
Zagospodarowanie terenu bitwy pod Sarbinowem 2010-03-08 10:27 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA TERENIE 4 MIEJSCOWOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w ramach projektu pn. Krok w przyszłość - od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością 2010-03-04 15:28 Zakończone
Usprawnienie metod i narzędzi komunikacji wewnętrznej w 11 jednostkach samorządu terytorialnego (JST) 2010-03-04 10:25 Zakończone
Naprawa nawierzchni ulic i chodników na terenie Dębna z kostki polbruk i płytek betonowych w 2010r 2010-03-02 12:04 Zakończone
Naprawa dróg żużlowo - gruntowych na terenie Gminy Dębno w 2010 roku 2010-02-26 08:22 Zakończone
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2010-02-25 12:00 Zakończone
Remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie 2010-02-24 14:45 Zakończone
Remont elewacji i pokrycia kościoła w Dysznie oraz Renowacja konstrukcji wieży w kościele w Oborzanach 2010-02-12 14:05 Zakończone
Przebudowa ul.Słowackiego 2010-02-12 14:03 Zakończone
Wdrożenie Modelu CAF w 11 jednostkach samorządu terytorialnego (JST). 2010-01-07 10:51 Zakończone
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001 w 11 jednostkach samorządu terytorialnego (JST) 2010-01-07 10:47 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Pługowej w Dębnie 2009-12-04 14:56 Zakończone
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dębnie przy ul.Włościańskiej - etap I. 2009-11-25 09:48 Zakończone
Budowa wodociągu w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie 2009-11-23 13:14 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Włościańskiej, Pułaskiego i Piasecznej w Dębnie 2009-11-23 13:01 Zakończone
Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu PONAD GRANICAMI-WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ REGIONU ŚRODKOWEGO NADODRZA 2009-11-19 13:35 Zakończone
Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 w 11Jednostkach Samorządu Terytorialnego 2009-11-13 14:14 Zakończone
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul.Kostrzyńskiej z ul.Słowackiego i ul.Zachodnią w Dębnie 2009-10-16 14:34 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Włościańskiej, Pułaskiego i Piasecznej w Dębnie 2009-10-08 15:07 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Pługowej w Dębnie 2009-10-01 12:01 Zakończone
Budowa wodociągu w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie 2009-09-30 15:24 Zakończone
Budowa ścieżki rowerowej w ul. Zielonej w m. Dębno 2009-09-30 15:07 Zakończone
Krok w przyszłość - od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością. 2009-08-03 08:48 Zakończone
Budowa chodnika i kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m.Grzymiradz, gm.Dębno, na działkach nr 318 i 325. 2009-07-22 10:51 Zakończone
Budowa chodnika w m.Bogusław na działce nr 241 i 242 2009-07-16 11:42 Zakończone
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu Siewna - część ul.Czereśniowej w Dębnie 2009-07-15 08:58 Zakończone
Dobudowa zaplecza socjalno-sanitarnego straży pożarnej OSP w m.Krześnica, gm.Dębno 2009-07-02 10:22 Zakończone
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu Siewna - ul.Różana część I w Dębnie 2009-06-10 12:36 Zakończone
Rozbiórka 1 budynku gospodarczego na działce nr 338/15 w miejscowości Cychry oraz budynku mieszkalnego przy ul. Siewnej w Dębnie na działce nr 547/2; 547/3, 547/5 2009-06-09 13:29 Zakończone
Budowa chodnika w m. Sarbinowo i m. Krześnica, gm. Dębno 2009-05-18 15:53 Zakończone
Rozbudowa świetlicy w Grzymiradzu 2009-05-05 13:51 Zakończone
Przebudowa drogi-budowa chodnika w m.Bogusław 2009-04-28 13:42 Zakończone
Przebudowa drogi śródpolnej w m.Bogusław 2009-04-28 13:41 Zakończone
Budowa promenady od ul.Mickiewicza do mostu na ul.Słowackiego w Dębnie wraz z oświetleniem 2009-04-14 10:21 Zakończone
Budowa drogi gminnej w m.Oborzany gm.Dębno 2009-04-09 09:42 Zakończone
Budowa kablowej linii oświetleniowej w ul.Hołdowniczej w Dębnie 2009-04-06 12:05 Zakończone
Naprawa dróg gminnych żużlowo - gruntowych na terenie Gminy Dębno w 2009 r. 2009-03-12 10:05 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o budynków we wsi Cychry 2009-03-12 08:51 Zakończone
Adaptacja budynku SANEPID na mieszkania 2009-02-25 08:47 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.Królowej Jadwigi, od ul.Władysława Jagiełły do ul.Dzicze 2009-02-23 13:34 Zakończone
Budowa łącznika wraz z odwodnieniem 2009-02-20 14:27 Zakończone
Rozbudowa boiska szkolnego w Smolnicy 2009-02-17 09:01 Zakończone
Budowa klatki ochronnej dla kibiców na stadionie sportowym przy ul. Gorzowskiej w Dębnie 2009-02-03 14:31 Zakończone
Naprawa nawierzchni ulic i chodników z kostki polbruk i płytek chodnikowych na terenie miasto Dębno 2009-01-29 11:45 Zakończone
Remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie miasta Dębno 2009-01-29 11:28 Zakończone
Remont i przebudowa dróg gminnych w ul.Grunwaldzkiej i ul.Jagiełły w Dębnie 2009-01-22 13:51 Zakończone
Przebudowa ul.Jeziornej i remont ul.Daszyńskiego 2009-01-06 13:34 Zakończone
Adaptacja budynku na gimnazjum dla dorosłych 2008-12-09 09:56 Zakończone
Przebudowa ul.Jeziornej i remont ul.Daszyńskiego. 2008-11-28 13:32 Zakończone
Przebudowa ul. Jeziornej 2008-10-23 15:05 Zakończone
Budowa skweru u zbiegu ulic Armii Krajowej, Bohaterów Września i Szarej w Dębnie 2008-10-17 12:46 Zakończone
Remont ul. Daszyńskiego 2008-10-14 14:54 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i rejonie ul. Bolesława Śmiałego w Dębnie 2008-10-13 15:50 Zakończone
Budowa oświetlenia drogowego w Dębnie, ul.Kosynierów, Miła, Nizinna 2008-10-10 14:02 Zakończone
Adaptacja budynku na Gimnazjum dla dorosłych 2008-10-06 15:16 Zakończone
Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej w ul.Jeziornej i ul.Daszyńskiego 2008-10-03 13:43 Zakończone
Dostawa autobusu do siedziby Zamawiającego 2008-09-24 12:17 Zakończone
Budowa chodnika, zatok parkingowych i utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Krześnica 2008-09-15 15:39 Zakończone
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dębnie-3 2008-09-05 14:43 Zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S5 na terenach byłych NZPOW 2008-08-26 15:05 Zakończone
Budowa chodnika w miejscowościach Smolnica i Grzymiradz 2008-08-19 13:46 Zakończone
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dębnie-2 2008-08-08 15:48 Zakończone
Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul.Spacerowej 2008-08-04 11:57 Zakończone
Budowa ciągu pieszego, miejsc postojowych i utwardzenie zaułku wraz z odwodnieniem na działce nr 24 i 25/11 2008-07-25 08:49 Zakończone
Kredyt długoterminowy w kwocie 5.300.000zł. na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2008-07-15 13:16 Zakończone
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dębnie 2008-07-15 12:46 Zakończone
Budowa schroniska z noclegownią dla bezdomnych w Dębnie-2 2008-07-09 11:35 Zakończone
Modernizacja ul.Chrobrego na odc. od torów PKP do ul.Bocznej 2008-06-24 14:43 -
Budowa ciągu pieszego, miejsc postojowych i utwardzenie zaułku na działce nr 325/15 wraz z odwodnieniem na działce o nr ewid. 311 2008-06-06 16:09 Zakończone
Naprawa na terenie m. Dębno nawierzchni ulic i chodników wykonanych z kostki polbruk oraz z płyt betonowych chodnikowych 2008-06-05 15:37 -
Dostawa ośmioosobowego samochodu - II 2008-05-30 16:00 Zakończone
Dostawa ośmioosobowego samochodu 2008-05-13 14:15 -
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Chojeńskiej w Dębnie 2008-05-06 12:07 Zakończone
Budowa linii kablowej oświetleniowej w ulicy Hołdowniczej 2008-05-05 13:36 Zakończone
Budowa ciągów pieszych, miejsc postojowych i utwardzenie zaułków wraz z odwodnieniem na działce o nr ewid.325/15 2008-04-14 14:54 -
Remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie miasta Dębno 2008-04-03 12:15 -
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Makowej i części ul.Chabrowej w Dębnie 2008-03-26 13:05 -
Przebudowa drogi śródpolnej w Grzymiradzu 2008-03-20 15:50 -
Budowa schroniska z noclegownią dla bezdomnych w Dębnie 2008-03-07 14:25 Zakończone
Budowa ul.Łokietka od ul.Północnej do ul.Nizinnej 2008-02-25 11:53 -
Budowa trybuny na boisku przy ul.Daszyńskiego w Dębnie 2008-01-29 09:04 -
Modernizacja ul.Słowackiego-P.T. 2007-10-16 13:15 -
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Smolnicy 2007-09-14 09:52 -
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic działek nr 363,365/1,450,487,488/1,489/1,496/1,505,542/1 w m.Dargomyśl 2007-08-09 15:47 -
Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 23 w miejscowości Cychry 2007-08-09 15:24 -
Modernizacja ul. Łokietka w Dębnie 2007-08-07 11:37 -
Budowa ul.Jaśminowej i chodnika w ul.Czereśniowej-część II 2007-07-12 13:52 -
Modernizacja ul.Słowackiego-PT 2007-06-28 12:12 -
Budowa boiska sportowego przy SP w Dargomyślu 2007-06-27 15:13 -
Zorganizowanie letniego wypoczynku w formie kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - wraz z transportem 2007-06-22 15:06 -