Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LIX/407/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyznania medalu pamia?tkowego " Zasłuz?ony dla Miasta i Gminy De?bno" Danielowi Bon?dosowi 2018-10-02 07:04
dokument UCHWAŁA NR LIX/406/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyznania medalu pamia?tkowego " Zasłuz?ony dla Miasta i Gminy De?bno" Janowi Kus?mierkowskiemu 2018-10-02 07:03
dokument UCHWAŁA NR LIX/405/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. zmieniaja?ca uchwałe? w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodza?cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy De?bno. 2018-10-03 10:19
dokument UCHWAŁA NR LIX/404/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy De?bno 2018-10-02 07:01
dokument UCHWAŁA NR LIX/403/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie wyraz?enia zgody na wydzierz?awienie nieruchomos?ci na rzecz oso?b, kto?re korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomos?ci na podstawie umowy dzierz?awy przez okres 3 lat 2018-10-03 11:49
dokument UCHWAŁA NR LIX/402/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej miasta De?bno 2018-10-02 07:00
dokument UCHWAŁA NR LIX/401/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego miasta De?bna 2018-10-02 07:00
dokument UCHWAŁA NR LIX/400/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prusiec, Kostrzyn?skiej i Dargomyskiej miasta De?bna 2018-10-02 06:59
dokument UCHWAŁA NR LIX/399/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gorzowskiej i Sportowej miasta De?bna 2018-10-02 10:55
dokument UCHWAŁA NR LIX/398/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nizinnej ? Juranda, miasta De?bno. 2018-10-02 06:57
dokument UCHWAŁA NR LIX/397/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno w miejscowos?ci Ostrowiec 2018-10-02 06:55
dokument UCHWAŁA NR LIX/396/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie oceny aktualnos?ci studium uwarunkowan? i kierunko?w zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych plano?w zagospodarowania przestrzennego gminy De?bno 2018-10-02 06:53
dokument UCHWAŁA NR LIX/395/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyje?cia: "Programu Wspo?łpracy Gminy De?bno z organizacjami pozarza?dowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadan? poz?ytku publicznego na rok 2019" 2018-10-03 11:50
dokument UCHWAŁA NR LIX/394/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 01 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystos?ci i porza?dku na terenie Gminy De?bno 2018-10-16 13:25
dokument UCHWAŁA NR LIX/393/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyje?cia ?Aktualizacji załoz?en? do planu zaopatrzenia w ciepło, energie? elektryczna? i paliwa gazowe dla Gminy De?bno? 2018-10-02 06:51
dokument UCHWAŁA NR LIX/392/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie przyje?cia ?Programu Ochrony S?rodowiska dla Gminy De?bno na lata 2018-2021 z perspektywa? do roku 2025? 2018-10-02 06:51
dokument UCHWAŁA NR LIX/391/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatko?w i opłat stanowia?cych dochody budz?etu Gminy De?bno 2019-01-24 13:07
dokument UCHWAŁA NR LIX/390/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie wniesienia dopłaty do Szpitala w De?bnie im. s?w. Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. 2018-10-02 13:44
dokument UCHWAŁA NR LIX/388/2018 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 27 wrzes?nia 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej De?bna nr XLVIII/322/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2018. 2018-10-02 13:44