herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Ogłoszenie Burmistrza Dębna w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany

 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno dla miejscowości Oborzany.

Dokumentacja projektu wraz z prognozą oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko jest dostępna do wglądu w dniach od 13 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dębnie ul. Piłsudskiego 5 w pokoju nr 25, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Dębna, w terminie od dnia 14 marca 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r., w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@debno.pl

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dębna.

 

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

 

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.3.18.2015.TJ Dębno, dnia 1 marca 2018 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Jarema 02-03-2018 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 02-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2018 12:28