herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLIX/335/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2018-01-30 08:17
UCHWAŁA NR XLIX/334/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dębno 2018-01-30 08:17
UCHWAŁA NR XLIX/333/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Szczecin realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości 2018-01-30 08:16
UCHWAŁA NR XLIX/332/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębno 2018-01-30 08:15
UCHWAŁA NR XLIX/331/2018 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dębno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 2018-01-30 08:15