Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVI/178/2004


Uchwała Nr XXVI/178/2004

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 3 maja 2004roku.

W sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/166/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dębno, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związana z realizacją innych zadań własnych niż należących do sfery pożytku publicznego, sposobów jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568) oraz art. 118 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 19998r. o finansach publicznych (t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874, z 2001 Nr 88 poz. 961, z 2002 Nr 153 poz. 1271z 2004 r. Nr 19 poz. 177,zm. z 2000r. Nr 122 poz. 1315, z 2002 Nr 156 poz. 1300 z 2003 Nr 166 poz. 1611), Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§1

Zmienia się uchwałę Nr XXIV/166/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dębno, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związana z realizacją innych zadań własnych niż należących do oraz kontroli wykonania zleconego zadania, w części określonej w § 18.

§ 18 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: "uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Helena Sługocka

Uzasadnienie:

W związku z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XI/45/S/04 z dnia 28 kwietnia 2004r, stwierdzającą naruszenie prawa ww. uchwale w zakresie art. 4 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499), konieczna jest zmiana dotycząca wejścia w życie uchwały Nr XXIV/166/2004 RM w Dębnie

z dnia 31 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Dębno, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związana z realizacją innych zadań własnych niż należących do oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-05-2004 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2004 14:54