herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

28.09.2017r.

I N F O R M A C J A
z działalności Burmistrza Dębna
za okres od 30.08.2017r. do 28.09.2017r.

W okresie sprawozdawczym podjąłem zarządzenia w następujących sprawach:

- zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r.

- zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r.;

- wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok.

-uchylenia zarządzeń Burmistrza / dotyczące zasad zwrotu  kosztów  dowozów, teraz to wynika z przepisów odgórnych/

 

-zmiany zarządzenia nr 5/1/2014 BD z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości / do komisji w sprawie przetargów na sprzedaż dokooptowana została M. Krawczuk/

Informacja Wydziału Realizacji Inwestycji o przeprowadzonych i planowanych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych                
(od 29.08.2017r. do 26.09.2017)

Postępowanie w toku i zakończone:

1. Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Demokracji w Dębnie – odcinek od km 0+000,00 do km 0+224,67 – przetarg nieograniczony z 04.08.2017r. Złożono jedną ofertę i na wykonawcę wybrano PBI KORIMEX z Dębna w cenie 378.840,-zł. Termin wykonania 120 dni od wprowadzenia na budowę.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Smolnicy - przetarg nieograniczony z 08.08.2017r. Złożono dwie oferty, na wykonawcę wybrano SOLID-STET Sp. z o.o. Sp. K. ze Szczecina za cenę 357.825,21 zł. Przewidywany termin wykonania 27.10.2017r.

3.  Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosynierów w Dębnie - przetarg nieograniczony z 01.09.2017r. Złożono cztery oferty, na wykonawcę wybrano M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z  o.o. z Gorzowa za cenę 160.355,1 zł. brutto. Przewidywany termin wykonania 20.04.2018r.

4.  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej w Dębnie - przetarg nieograniczony z 05.09.2017r. Złożono dwie oferty, postępowanie w toku.

5.  Budowa nawierzchni odcinków ścieżek rowerowych na trasie Dębno–Dargomyśl oraz Dębno–Smolnica – przetarg nieograniczony 15.09.2017r. Złożono dwie oferty, na wykonawcę wybrano MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. z Myśliborza za cenę 1.645.656,42 zł. Przewidywany termin wykonania 15.06.2018r.

6. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Dębnie – przetarg nieograniczony z 18.09.2017r. Złożono jedną ofertę, postępowanie w toku.

7.  Kompleksowy remont i przebudowa Przedszkola nr 1 – budynku głównego z częścią administracyjną i adaptacja części mieszkalnej na potrzeby przedszkola – przetarg nieograniczony z 19.09.2017r. Złożono dwie oferty, postępowanie w toku.

 

Postępowanie planowane:

 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie- ETAP II – przetarg nieograniczony 13.10.2017r.

 

 

 

Informacja Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska dotycząca  przetargów i rokowań na sprzedaż nieruchomości.

 

W dniu 8 września 2017 roku odbył się:

 

- I publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Sarbinowo gm. Dębno oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

 

Dz. nr  479/3                    pow. 0,3000 ha                      Cena wywoławcza  76 000,00 zł

Dz. nr  479/12                  pow. 0,1366 ha                      Cena wywoławcza  35 000,00 zł

Przetarg na działkę 479/3 zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, iż nikt nie przystąpił do przetargu. Do przetargu na działkę 479/12 dopuszczono 1 osobę. W wyniku przetargu nieruchomość  została sprzedana za cenę 35 350,00 zł.

Na dzień 27 października 2017 roku został ogłoszony I przetarg:

- na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0005
m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką: Dz. nr  1065,  pow. 0,1081 ha, cena wywoławcza  107 500,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chojeńskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/207/2000 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 listopada 2000 działka 1065 położona jest na obszarze  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

- na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bogusław gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką: Dz. nr  135/7, pow. 0,1052 ha, cena wywoławcza  26 500,00 zł

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

- na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Krężelin gm. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką: Dz. nr  90, pow. 0,1700 ha, cena wywoławcza  32 500,00 zł

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod tereny rolnicze.

 

 

 

 

 

     

W okresie, którego dotyczy informacja, byłem:

- 1.09.2017r. –  Szczecin – Euroregion POMERANIA

-11.09.2017r. .- Międzyzdroje  Konferencja SEC sp zo.o.

-13.09.2017r. – Choszczno- Konferencja Greenfield

-19.09.2017r. - Długoszyn- Zarząd CZG-12

-25.09.2017r. – Szczecin – Rada Edukacyjna

-26.09.2017r.- Długoszyn- Walne CZG-12

Informuję, iż uchwały podjęte na poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są w trakcie realizacji.

 

Burmistrz Dębna

Piotr Downar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 02-10-2017 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2017 08:20