herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 55/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Smolnicy 2017-05-29 12:44
ZARZA?DZENIE NR 51/17/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki z budz?etu Gminy De?bno 2017-06-07 08:21
ZARZĄDZENIE NR 54/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2017-05-30 13:01
ZARZĄDZENIE NR 53/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-05-30 13:01
ZARZĄDZENIE NR 52/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykupu prawa własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 117/7 i 266/1 w obrębie 0002 Dębno 2, 145/11, 147/6, 147/8, 147/10 w obrębie 0003 Dębno 3, 91/1, 91/3 i 91/4 w obrębie 0005 Dębno 5, 327/8 w obrębie 0006 m.Dębno 6 2017-05-30 13:00
ZARZĄDZENIE NR 50/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2017-2025 2017-05-30 12:59
ZARZĄDZENIE NR 49/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-05-30 12:58
ZARZĄDZENIE NR 48/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. 2017-05-30 12:58
ZARZĄDZENIE NR 47/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury ? Bibilioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie im. Antoniego Dobrowolskiego 2017-05-30 12:57
ZARZĄDZENIE NR 46/17/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno 2017-05-30 12:57
ZARZA?DZENIE NR 45/16/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni placu pod działalnos?c? gospodarcza? be?da?cych w zasobach gminy De?bno, a zarza?dzanych przez De?bnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spo?łka z o.o. 2017-05-15 11:41