herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 44/15/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. 2017-05-16 10:07
ZARZĄDZENIE NR 43/15/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. 2017-05-16 10:06
ZARZĄDZENIE NR 42/14/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji 2017-05-16 10:26
ZARZĄDZENIE NR 41/14/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury ? Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie. 2017-05-16 10:05
ZARZĄDZENIE NR 40/14/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmieniające Zarządzenia nr 147/41/2016 z dnia 23.12.2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu. 2017-05-16 10:04
ZARZĄDZENIE NR 39/12/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenia nr 28/9/2017 z dnia 22.03.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Dębno 2017-04-10 13:04
ZARZĄDZENIE NR 38/12 /2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-04-10 09:36
ZARZĄDZENIE NR 37/12/ 2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2017-04-10 09:36
ZARZĄDZENIE NR 36/12/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni garaży, ogrodów przydomowych będących w zasobach gminy Dębno, a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 2017-04-10 09:35
ZARZĄDZENIE NR 35/12/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz komórek przynależnych do mieszkań będących w zasobach gminy Dębno, a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 2017-04-10 09:34