Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI.112.2003


UCHWAŁA NR XVI/112/2003 .

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 30 października 2003 r. .

W sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno, rejon ul. Nizinnej - Juranda.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku; Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; 214 poz. 1806 z 2002 roku; Nr 80 poz. 717 z 2003 roku) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 10 maja 2003 roku.)

Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno obręb 4, rejon ul. Nizinnej - Juranda.

§ 2

Granice terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załączniki nr 1, który stanowi integralną część uchwały. Są to tereny ograniczone: od strony zachodniej drogą żużlową nr dz. 99, 160/1, 34, północną granicą ul. Nizinnej oraz rowem melioracyjnym przebiegającym przez działki nr 29/1, 30, 31, 35, 36, od strony wschodniej ul. Hołdowniczą, od strony południowej ul. Juranda oraz działką nr 164, 165, 166, 169/2, 170, 176, 177, 178, 179, 180, 186, 185.

§ 3

  1. Przedmiotem planu będzie przeznaczenie terenu na funkcję: zabudowy mieszkalnej usługowe i handlu,

  2. Zakres ustaleń planu określono zgodny z art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-11-2003 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2003 11:07