Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI.108.2003


UCHWAŁA NR XVI/108/2003

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 30 października 2003 r. .

W sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno, rejon ul. Demokracji - Kolejowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku; Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; 214 poz. 1806 z 2002 roku; Nr 80 poz. 717 z 2003 roku) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 10 maja 2003 roku.)

Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno obręb 6, rejon ul. Demokracji - Kolejowa.

§ 2

Granice terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa załączniki nr 1, który stanowi integralną część uchwały. Są to tereny ograniczone: od strony zachodniej terenami Polskich Kolei Państwowych, od strony południowej terenami leśnymi, północną granicą pasa drogowego
ul. Cegielnianej, wschodnią granicą pasa drogowego ul. Demokracji oraz terenami leśnymi.

§ 3

  1. Przedmiotem planu będzie przeznaczenie terenu na funkcję: zabudowy mieszkaniowej i usługowej z dopuszczeniem zakładów produkcyjnych.

  2. Zakres ustaleń planu określono zgodny z art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 10-11-2003 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2003 11:06