herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 51/15/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie 2016-05-05 08:41
ZARZĄDZENIE NR 50/15/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie 2016-05-05 08:41
ZARZĄDZENIE NR 49/15/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury ? Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie. 2016-05-05 08:38
ZARZĄDZENIE NR 48/15/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-05-05 08:36
ZARZĄDZENIE NR 47/15/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016r. 2016-05-05 08:35
ZARZĄDZENIE NR 46/15/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2016 rok. 2016-05-05 08:33
ZARZĄDZENIE NR 45/14/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz komórek przynależnych do mieszkań będących w zasobach gminy Dębno, a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 2016-04-22 08:45
ZARZĄDZENIE NR 44/14/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni: lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, komórek, placów pod garaże, ogrodów przydomowych będących w zasobach gminy Dębno, a zarządzanych przez Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 2016-04-22 08:45
ZARZĄDZENIE NR 43/13/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2016-04-14 11:20
ZARZĄDZENIE NR 42/13/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-04-14 11:19
ZARZĄDZENIE NR 41/13/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-04-14 11:19
ZARZĄDZENIE NR 40/13/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębno w sprawie regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 2016-04-14 11:18
ZARZĄDZENIE NR 39/12/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2016-2026 2016-04-14 11:17
ZARZĄDZENIE NR 38/12/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany składu Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego w Dębnie. 2016-04-11 09:29
ZARZĄDZENIE NR 37/11/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wykupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Dębnie przy ul. Waryńskiego 16/4 będącego własnością osoby fizycznej 2016-04-06 13:35
ZARZĄDZENIE NR 36/11/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej 2016-04-06 13:34
ZARZĄDZENIE NR 35/11/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-04-06 13:31
ZARZĄDZENIE NR 34/11/2016 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczystej w drodze przetargowej 2016-04-06 13:31