Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dargomyśl, gmina Dębno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. 2015, poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dębnie uchwały nr XVIII/125/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dargomyśl , gmina  Dębno.

Zmiana planu dotyczyć będzie tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dargomyśl, uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013 r.

Doprecyzowanie części ustaleń tekstu planu z 2013r. obejmować będzie zasady kształtowania i lokalizowania zabudowy, w odniesieniu do linii zabudowy wyznaczonych w planie z 2013r. Konieczność wprowadzenia zmian do planu z 2013r., spowodowana jest uwarunkowaniami funkcjonalnymi terenu,  utrzymaniem  ładu przestrzennego oraz zrównoważonym rozwojem obszaru objętego planem.

Uzupełnienia tekstu planu nie spowodują zmian w rysunku planu, przyjętego w granicach określonych uchwałą nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 czerwca 2013r. (Dz. Urz. z 2013r. poz. 2834).

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres bok@debno.pl, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Dębna.

                                                                                                Burmistrz Dębna

                                                                                                mgr inż. Piotr Downar

 

 

Nasz znak: GPiK.6721.4.4.2016.TJ                                                                                                            Dębno, dnia 26 lutego 2016 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 02-03-2016 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 26-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2016 09:21