herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2014-12-31 09:52
UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2015 rok. 2014-12-31 09:51
UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2014-12-31 09:50
UCHWAŁA NR III/ 9 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 2014-12-31 09:49
UCHWAŁA NR III/ 8 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-12-31 09:47
UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie : reprezentowania gminy Dębno w zgromadzeniach Celowego Związku Gmin ?CZG-12? w Długoszynie 2014-12-31 11:51
UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Dębna. 2014-12-31 09:54
UCHWAŁA NR II / 5/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych oraz ustalenia zakresu ich działalności. 2014-12-18 09:21
UCHWAŁA NR II /4 /2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie. 2014-12-18 09:19
UCHWAŁA NR II /3/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie 2014-12-18 09:19
UCHWAŁA NR II/2/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Dębnie 2014-12-18 09:17
Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębnie 2014-12-02 09:31