herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
projekt uchwały w sprawie "Budżetu Obywatelskiego" Gminy Dębno na rok 2015 2014-10-17 13:23
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2015 r. 2014-10-17 13:22
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno, obejmującego tereny położone w obrębie Dolsk. 2014-10-17 13:21
projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2014-2023 2014-10-17 13:20
projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 rok 2014-10-17 13:19
projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 201 5 rok 2014-10-17 13:19
projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spółki gminy - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z o.o. 2014-10-17 13:18
projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr LVI/401/2014 z dnia 04.09.2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na budowę chodnika w Sarbinowie 2014-10-17 13:17
projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XLV/360/2013 z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2014. 2014-10-17 13:16
projekt uchwały w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Dębno 2014-10-17 13:15