herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 126/51/2011 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2011-12-06 12:39
Zarządzenie Nr 125/51/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zmiana budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok. 2011-12-09 09:30
Zarządzenie NR 124/51/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-12-09 09:29
ZARZĄDZENIE NR 123/49/ 2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2011-11-24 09:13
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NR 121/48/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad korzystania i obsługi sprzętu komputerowego, sieci komputerowej, sieci Internet oraz oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Dębnie. 2011-11-29 08:56
Zarządzenie nr 120/47/2011 Burmistrza Dębna z dnia 07.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej. 2011-11-09 11:20
Zarządzenie nr 119/47/2011 Burmistrza Dębna z dnia 07.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2011-11-09 11:23
Zarządzenie nr 118/47/2011 Burmistrza Dębna z dnia 07.11.2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-11-09 11:23
Zarządzenie Nr 122/49/2011 Burmistrza Dębna z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-11-29 09:09