herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 098/36/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-09-09 15:00
Zarządzenie Nr 97/36/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-09-09 14:59
Zarządzenie nr 96/36/2011 Burmistrza Dębna z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Dębna Nr 94/35/2011 z dnia 23 sierpnia 2011r.w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 2011-09-01 09:44
Zarządzenie Nr 095/35/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiana budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-09-09 14:58
Zarządzenie Nr 94/35/2011 Burmistrza Dębna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2011-08-25 12:20
ZARZĄDZENIE NR 93/35/2011 Burmistrza Dębna z dnia 23 sierpnia 2011r. 2011-08-23 13:00
ZARZĄDZENIE NR 92/35/2011 Burmistrza Dębna z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej w Smolnicy 2011-08-23 12:58
zarządzenie nr 91/35/2011 z dnia 23.08.2011r. w sprawiewyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-08-23 12:16
ZARZĄDZENIE Nr 90/34/2011 Burmistrza Dębna z dnia 12.08.2011r. w sprawie : określenia pomocniczego wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej. 2011-08-18 13:02
ZARZĄDZENIE NR /89/34/ 2011 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 12.08.2011 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2011-08-18 12:47
Zarządzenie Nr 88/34/2011 Burmistrza Dębna z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2011-08-18 12:46
Zarządzenie Nr 87/33/2011 Burmistrza Dębna z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2011-08-05 14:36
Zarządzenie Nr 86/33/2011 Burmistrza Dębna z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania nowo wybudowanej infrastruktury sportowej w administrację Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN w Dębnie. 2011-08-05 14:38