herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 085/32/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: zmiana budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok. 2011-09-09 14:57
Zarządzenie Nr 84/32/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-09-09 14:56
Zarządzenie Nr 83/31/2011 Burmistrza Dębna z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Powiatu Myśliborskiego na pełnienie funkcji organu prowadzącego dla Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Smolnicy 2011-08-03 14:45
Zarządzenie Nr 82/31/2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości. 2011-07-22 09:22
Zarządzenie Nr 81/31/2011 Burmistrza Dębna z dnia 20 lipca 2011r.w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2011-08-03 14:47
Zarządzenie nr 80/31/2011 z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-07-22 09:20
ZARZĄDZENIE Nr 77/29/2011 Burmistrza Dębna z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 71/27/2011 Burmistrza Dębna z dnia 24.06.2011r. w sprawie powołania składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Dębno. 2011-07-05 12:06