Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kolonię Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz, gmina Dębno


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA DĘBNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kolonię Klepin,

obręb geodezyjny Grzymiradz, gmina Dębno.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) ZAWIADAMIAM o podjęciu przez Radę Miejską w Dębnie Uchwały Nr IV/22/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego kolonie Klepin, obręb geodezyjny Grzymiradz, gmina Dębno wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Dębna przy ul. Piłsudskiego 5 - w terminie od 23 marca 2011 roku do dnia 15 kwietnia 2011 roku.


Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko wnoszone mogą być w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno,

  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Miejskiego w Dębnie ul. Piłsudskiego 5, pokój nr 25, 30 od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 800 do 1500

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@debno.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie
    z dnia 18 września 2011 roku o podpisie elektronicznym.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dębna.

Burmistrz Dębna

mgr inż. Piotr Downar

Nasz znak: GPiK.6721.1.3.2011.TJ Dębno, dnia 21 marca 2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 24-03-2011 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 21-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2011 12:21