herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 34/15/2011 Burmistrz Dębna z dnia 31.03.2011r.w sprawie: założeń do projektów organizacyjnych szkół funkcjonujących na terenie gminy Dębno, dla których gmina jest organem prowadzącym na rok szkolny 2011/2012. 2011-04-08 07:29
Zarządzenie Nr 33/15/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-04-07 12:00
Zarzadzenie nr 32/13/2011 Burmistrza Dębna z dnia 16.03.2011 r.W sprawie: stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych w budynku Przychodni Zdrowia w Dębnie przy ul. Kościuszki 17 będących w zasobach gminy Dębno 2011-03-22 13:45
nr 31/13/2011 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 38. Maratonu Dębno 2011. 2011-03-31 08:10
Zarządzenie nr 30/12/2011 w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-03-31 09:57
Zarządzenie Nr 29/11/2011 Burmistrza z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2011-03-04 13:10
Zarządzenie Nr 28/11/2011 z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-03-16 13:30
Zarządzenie Nr 27/11/2011 z dnia 01 marca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2011 rok. 2011-03-16 13:14
Zarządzenie Nr 26/11/2011 Burmistrza z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. 2011-03-04 13:04
Zarządzenie Nr 25/11/2011 Burmistrza z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 65/26/2010 z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2011-03-04 12:59
Zarządzenie Nr 24/11/2011 Burmistrza z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2011-03-04 12:55
Zarządzenie Nr 23/11/2011 Burmistrza z dnia 1 marca 2011r. w sprawie: wykupu działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 61/3 o powierzchni 0,0011 ha, nr 61/4 o powierzchni 0,0003 ha położone w Dębnie, obręb 5. 2011-03-04 12:51
Zarządzenie NR 22/11/2011 Burmistrza z 1 marca 2011r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowej po byłej bibliotece w miejscowości Różańsko 34. 2011-03-04 12:46