herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 144/49/2010 Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011. 2010-12-28 09:58
Zarządzenie Nr 142/49/2010 Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2010-12-16 11:46
Zarządzenie Nr 141/49/2010 Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej. 2010-12-16 11:44
Zarządzenie Nr 140/49/2010r. Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej według ewidencji gruntów nr 12/5 o pow. 2,50 ha z przeznaczeniem pod budowę świetlicy i boiska sportowego, położonej w obrębie Bogusław Gmina Dębno wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2010-12-16 11:42
Zarządzenie Nr 139/49/2010 Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania rokowań na sprzedaż nieruchomości. 2010-12-16 11:40
Zarządzenie Nr 4/3/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2010 rok. 2011-03-16 13:01
Zarządzenie Nr 002/2/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok. 2011-03-16 12:57
Zarządzenie Nr 001/1/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok. 2011-03-16 12:54
Zarządzenie Nr 143/49/2010 Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. W sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych 2010-12-28 13:01
Zarządzenie Nr 138/49/2010 Burmistrza Dębna z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno. 2010-12-16 11:28