herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Uchwała Nr LII/375/2010 w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR LII /375/2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 25 lutego 2010 roku

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz.420 z późn. zm.), Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki na podstawie ustawy z dnia 20.02.2009r.o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz.420 z późn. zm.).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się nie wyrazić zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki na podstawie ustawy z dnia 20.02.2009r.o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz.420 z późn. zm.). W gminie od wielu lat dobrze funkcjonuje „fundusz” sołecki wg własnych wypracowanych zasad na podstawie przepisów ogólnych. Zasady te są prostsze i bardziej przejrzyste niż zasady wprowadzone ustawą. Ustawa zawęża katalog działań, na które można przeznaczyć środki. Wysokość środków uzależniona jest od dochodów gminy, a wg obecnie obowiązujących zasad są one, co roku zwiększane o inflację - jest to bardziej przewidywalne i stabilne. Możliwy do uzyskania z budżetu państwa 10% zwrot środków nie rekompensuje stopnia trudności wprowadzonych zasad dl a sołectw i gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Jenda 02-03-2010 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Sługocka 25-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2010 08:44