herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 152/49/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2010-01-11 13:29
Zarządzenie nr 151/49/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2010-01-11 13:27
Zarządzenie nr 150/48/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2009-12-30 07:40
Zarządzenie nr 149/48/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-12-30 07:38
Zarządzenie nr 145/46/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-12-21 15:47
ZARZĄDZENIE NR 144/45/2009 w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2009-12-10 10:52
ZARZĄDZENIE NR 142/45/2009 sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego zlecanego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2009-12-10 10:51
Zarządzenie Nr 141/45/2009r. Burmistrza Dębna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010. 2009-12-15 09:55