herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Burmistrza Nr 116/35/2009 z dnia 30.09.2009 roku w sprawie: ustalenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 2009-10-12 14:17
Zarządzenie Burmistrza Nr 115/35/2009 z dnia 30.09.2009 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2009-10-08 12:15
Zarządzenie Burmistrza Nr 114/35/2009 z dnia 30.09.2009 roku w sprawie: wykupu działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 472/1 o pow. 0,0211 ha oraz nr 473/1 o pow. 0,0074 ha, położonych w obrębie 5 miasta Dębno, w rejonie ul. Słowackiego. 2009-10-08 10:42
Zarządzenie nr 113/35/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2009-10-07 07:27
Zarządzenie nr 112/35/2009 z dnia 30 września 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-10-07 07:22
Zarządzenie Nr 111/34/2009 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2009-10-02 14:29
Zarzadzenie Burmistrza nr 110/34/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej 2009-09-21 15:20
Zarzadzenie Burmistrza nr 109/34/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej 2009-09-21 15:18
Zarzadzenie Burmistrza nr 108/34/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie: wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie nieruchomości niezabudowanej, położonych w m. Różańsko, Gmina Dębno, z przeznaczeniem pod funkcję oczyszczalni ścieków. 2009-09-21 15:16
Zarządzenie Burmistrza nr 107/34/2009 z dnia 15.09.2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej 2009-09-21 15:14
Zarządzenia Burmistrza nr 106/34/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie: wykupu działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 103/7 o pow. 0,0600 ha oraz nr 103/8 o pow. 0,0572 ha, położonych w obrębie 2 miasta Dębno, w rejonie ul. Hołdowniczej 2009-09-21 15:11
Zarzadzenie Burmistrza nr 105/34/2009 z dnia 15.09.2009 roku w sprawie: przyjęcia darowizny od Powiatu Myśliborskiego nieruchomości oznaczonej działką nr 21/5 o pow. 0,0505 ha, obręb 6 m. Dębno 2009-09-21 15:09
Zarządzenie Burmistrza nr 104/34/2009 z dnia dnia 15.09.2009 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości działki nr 150/2 o powierzchni 0,4953 ha, położonej w m. Dębno, obręb 4, przy ul. Kosynierów 2009-09-21 14:58