herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 61/19/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie:zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-06-19 14:32
Zarządzenie nr 60/19/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie:wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2009 rok. 2009-06-19 14:34
Zarządzenie Nr 59/18/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: powołania składu oraz określenia Regulaminu prac Komisji Oceniającej oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie 2009-06-04 09:26
Zarzadzenie Nr 58/18/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2009 2009-06-04 09:16
Zarządzenie nr 57/18 /2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży. 2009-09-09 13:28
Zarządzenie nr 53/16/2009 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: zmian budżetu, w budżecie i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno oraz zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji samorządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok. 2009-06-19 14:36
Zarzadzenie Nr 52/16/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie: stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Dębno. 2009-06-04 09:19
Zarzadzenie Nr 51/16/2009 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie: stawek czynszu za 1m2 powierzzchni: lokali uzytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, komórek, placów pod działalność gospodarczą, placów pod garaże, ogrodów przydomowych będacych w zasobach Gminy Dębno a zarzadzanych przez DTBS Spółka z o.o. w Dębnie 2009-06-04 09:17
zarządzenie nr 50/16/2009 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009-05-13 22:42
Zarządzenie nr 49/15/2009 z dnia 05 maja 2009 roku w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie. 2009-05-18 12:51